Odprodeje

Text

Frézka FP 25

Nabízíme k bezúplatnému převodu frézku FP 25, i. č. 212091, dosud využívanou v odd. 12 Na Slovance.

Pro bližší informace se obraťte na pana M. Kociána (pouze pátek) nebo pana Fláma.

Přehled dříve nabízených odprodejů

Momentálně nenabízíme k odprodeji žádné přístroje nebo materiál.