Odprodeje

Text

Náhradní zdroj DA PEVOT P22-4

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce náhradní zdroj PEVOT P22 – 4 - FG WILSON, 22 kVA,  inv. č. 112357.

Rok výroby 2010, 170 motohodin, hmotnost 700 kg (500 kg motor + 200 kg kapotáž), 1 690 mm (d) x 865 mm (š) x 1260 mm (v).

Cenové nabídky doručte do 18. 10. 2023 do 12:00 hod. poštou na adresu FZÚ AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, 182 00 Praha 8, nebo osobně na recepci FZÚ AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8.

Obálka s CN musí být uzavřena a označena PRODEJ DA PEVOT – k rukám F. Flám. V obálce uveďte nabídkovou cenu bez DPH i včetně DPH, kontakt (firma, jméno, adresu, telefon, e-mail).

Úhrada kupní ceny před převzetím stroje převodem na účet FZÚ. Převzetí stroje na vlastní náklady včetně zajištění přepravy z prostoru umístění DA v suterénu budovy FZÚ místnost č. 011 k nakládací rampě. Upozorňujeme na specifickou logistiku přepravy stroje uvnitř budovy z prostoru současného umístění ze suterénu do prostoru přízemí k rampě.

S vybraným zájemcem, jehož nabídková cena včetně DPH bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Flám F., tel. 2166 05 2120, 723 624 279, flam [at] fzu [dot] cz (flam[at]fzu[dot]cz).

Přehled dříve nabízených odprodejů

Momentálně nenabízíme k odprodeji žádné přístroje nebo materiál.