Odprodeje

Text

Ostřička

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce strojní zařízení – ostřičku, inv. č. 603013.

Prohlídka je možná 9. 9. v 10:00 hod. – recepce FZÚ AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8.

Cenové nabídky doručte do 30. 9. 2020 do 12:00 hod. poštou na adresu FZÚ AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8, nebo osobně na recepci. Obálka uzavřena a označena: „Prodej strojního zařízení“ – Flám F. V obálce uveďte nabídkovou cenu včetně DPH, jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefon, mail.

Dopravu včetně naložení si zajišťuje kupující.

S vybraným zájemcem, jehož nabídková cena včetně DPH bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Flám F., tel. 266 05 2120, flam [at] fzu [dot] cz.

Přehled dříve nabízených odprodejů

Ke stažení
Image
ostřička 603013 cukr..jpg