Fakta o nás

Text

V roce 2018:

690 výsledků v impaktovaných časopisech publikovaných v roce 2018

1/3 zaměstnanců FZU jsou ve věkové skupině 31–40 let

1/3 zaměstnanců FZU je ze zahraničí

1/4 doktorandů na FZU jsou zahraniční studenti

68 % provozních prostředků získává FZU z grantů