Zástupci ředitele

Text
RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
Popis

RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., zástupce ředitele

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., se věnuje fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku.

Od dubna 2017 je předsedou Vědecké rady AV ČR pro 1. vědní oblast (o neživé přírodě), v letech 2011–2017 byl jejím místopředsedou. Je členem Komise pro energetiku AV ČR, členem Vědecké rady CEITEC Nano při VUT v Brně a Nanometer Structures Division Mezinárodní unie vakuových věd, technologií a aplikací (IUVSTA). 

Působil jako hostující profesor na Kjótské univerzitě v Japonsku a jako hostující pracovník na Ecole Polytechnique (ParisTech) ve Francii. Organizuje mezinárodní sérii letních škol o fyzice nanostruktur Physics at Nanoscale a věnuje se popularizaci využití sluneční energie a nanotechnologií.

 

 

RNDr. Michal Dušek, CSc.
Popis

RNDr. Michal Dušek, CSc.

RNDr. Michal Dušek, CSc., zástupce ředitele pro pracoviště Cukrovarnická

Předmětem vědeckého zájmu Michala Duška je strukturní analýza modulovaných, kompozitních a zdvojčatělých krystalů, vývoj krystalografických programů a RTG diftakční experiment.

Michal Dušek vykonává od roku 2012 funkci externího člena Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR. Je aktivně zapojen v činnosti Mezinárodní krystalografické unie. Ve vedení skupiny Special Interest Group on Aperiodic Crystals of ECA zastává od roku 2005 pozici sekretáře a od roku 2013 je členem Commission on Aperiodic Crystals. V roce 2002 mu Akademie věd České republiky udělila Cenu Otto Wichterleho.

Působil jako hostující profesor na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích, Varšavské univerzitě a na Univerzitě v Nantes.

 

 

Doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
Popis

Doc. Ing. Martin Nikl, CSc.

doc. Ing. Martin Nikl, CSc., zástupce ředitele pro cílený výzkum

Doc. Ing. Martin Nikl, CSc., byl v roce 2017 zvolen předsedou Rady Fyzikálního ústavu, v předchozích volebním období v radě vykonával funkci místopředsedy.

Martin Nikl se odborně věnuje luminiscečním a scintilačním materiálům, procesům přenosu a záchytu energie, fyzice defektů, nanokrystalům a nanoagregátům.

V roce 2015 získal spolu s konsorciem projektu uděleného Technologickou agenturou ČR cenu v kategorii Originalita řešení. V roce 2013 převzal cenu předsedy AV ČR Praemium Academiae.

Martin Nikl je členem mezinárodních výborů konferencí SCINT, EURODIM, LUMDETR, ISLNOM a ediční rady časopisů Optical Materials, Radiation Measurements (Elsevier). Zároveň působí jako oponent a hodnotitel pro mezinárodní časopisy nakladatelství Elsevier, Wiley, IoP UK, APS a dalších. Je zapojen do oborových rad doktorského studijního programu na MFF UK a FJFI ČVUT. Jeho odbornou expertízu využívají pro hodnocení projektů grantové agentury ČVUT, MFF UK, GA ČR, NSF USA.

 

 

Ing. Roman Hvězda
Popis

Ing. Roman Hvězda           

Ing. Roman Hvězda, zástupce ředitele pro projekty ELI Beamlines a HiLASE

Ing. Roman Hvězda působí od roku 2010 jako vedoucí projektu mezinárodního laserového výzkumného centra ELI Beamlines. V roce 2014 byl jmenován vedoucím sekce ELI Beamlines a zástupcem ředitele pro projekty ELI a HiLASE.

Roman Hvězda studoval strojní inženýrství a ekonomii v Praze (ČVUT), v Německu (RWTH Aachen) a v Japonsku (Young leader program, National Graduate Institute for Policy Studies).

V letech 2006 až 2010 se podílel na tvorbě vzdělávací a výzkumné strategie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích a poradních pozic, zejména s řízením projektů strukturálních fondů v oblasti výzkumu a vývoje. Na ministerstvu školství zastával několik pozic v nejvyšším managementu.

Mezi jeho odborné zájmy patří spolupráce výzkumných institucí a soukromého sektoru, transfer znalostí a technologií a řízení výzkumných institucí.