Vědecký tajemník

Text
Ing. Jiří Červenka, PhD.
Popis
Ing. Jiří Červenka, PhD.

Ing. Jiří Červenka, Ph.D., byl jmenován vědeckým tajemníkem Fyzikálního ústavu AV ČR v roce 2017.

Jiří Červenka vystudoval Fyzikální inženýrství na VUT v Brně. Doktorské studium absolvoval v letech 2004-2009 v Nizozemsku na Eindhoven University of Technology. Poté strávil 2 roky jako postdoktorand ve Fyzikálním ústavu AV ČR a 4 roky jako vědecký pracovník v Austrálii na Univerzitě v Melbourne. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR pracuje od roku 2015 jako vedoucí výzkumné skupiny Materiálů a systémů v nanoměřítku v Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur.

Vědecky působí v oblasti fyziky pevných látek a zabývá se výzkumem nových nanomateriálů a jejich využitím v elektronice, bateriích a senzorech. Jiří Červenka je nositel prestižního Fellowshipu J. E. Purkyně od Akademie věd ČR a DECRA grantu od Australské rady pro výzkum pro excelentní mladé výzkumné pracovníky.

Ve funkci vědeckého tajemníka se Jiří Červenka věnuje organizaci vědecké práce a zabývá se vytvářením nových strategií a modernizací FZU. Působí jako koordinátor a projektový manažer projektů ze strukturálních fondů. V letech 2016-2020 koordinoval projekty SOLID21, HR Award FZU, STIMUL a Mobility FZU.

Související odkazy:

Ing. Jiří Červenka, Ph.D.

Centrální úsek