Další organizačně-správní útvary

Text

Sekretariát ředitele

Hana Waňková
Anna Körblerová
telefon: (+420) 266 052 121, (+420) 286 890 467
fax: (+420) 286 890 509
e-mail: secretary [at] fzu [dot] cz (secretary[at]fzu[dot]cz)

Právník FZÚ

JUDr. Ivana Heřmanská
telefon: (+420) 266 052 712
e-mail: hermani [at] fzu [dot] cz (hermani[at]fzu[dot]cz)

Manažer grantové kanceláře

Mgr. Ilona Skordis Gottwaldová, BPhil Isl
mobil: (+420) 601 084 852
e-mail: ilona [dot] gottwaldova [at] fzu [dot] cz (ilona[dot]gottwaldova[at]fzu[dot]cz)

Interní auditor

Ing. Kristýna Knetlová
telefon: (+420) 266 052 195
e-mail: knetlova [at] fzu [dot] cz (knetlova[at]fzu[dot]cz)

Technik BOZP a PO

Ing. Ondřej Vitámvás
telefon: (+420) 266 052 414
e-mail: vitamvas [at] fzu [dot] cz (vitamvas[at]fzu[dot]cz)