Seznam oddělení

Text

Sekce fyziky elementárních částic

Sekce fyziky kondenzovaných látek

Sekce fyziky pevných látek

Sekce optiky

Sekce výkonových laserů – Centrum HiLASE

Centrální úsek

Technicko-hospodářská správa (THS)

Administrativní úsek Cukrovarnická

Sekce Centrum ELI Beamlines