Seznam oddělení

Text

Sekce fyziky elementárních částic (1)

Sekce fyziky kondenzovaných látek (2)

Sekce fyziky pevných látek (3)

Sekce optiky (4)

Sekce výkonových laserů – Centrum HiLASE (5)

Centrální úsek (6)

Technicko-hospodářská správa (THS) (7)

Administrativní úsek Cukrovarnická (8)