Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické

Souhrn

Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické zajišťuje zejména:

Text
 • Vyřizování nákupních požadavků na zboží a služby, celní odbavení zásilek
 • Příjem a výdej zásilek objednaného zboží
 • Proplácení drobných nákupů v hotovosti
 • Činnosti v oblasti evidence majetku
 • Agenda zahraničních a tuzemských pracovních cest – činnosti před cestou
 • Schvalování autodopravy – použití soukromého vozidla k pracovní cestě
 • Evidence provozu služebních vozidel
 • Činnosti podatelny
 • Agenda spisové služby
 • Údržba a opravy budov v areálu 
 • Příprava a realizace stavebních investic, plánování rozvoje areálu
 • Instalatérské a topenářské práce
 • Rozvody stlačeného vzduchu, plynu a chladicího okruhu
 • Provoz a obsluha plynových kotelen, vzduchotechniky a klimatizací 
 • Zámečnické práce
 • Správa a údržba elektrických zařízení a rozvodů elektrické energie
 • Zajištění provozu náhradních zdrojů napájení
 • Obsluha heliového hospodářství, přeprava tlakových lahví
 • Distribuce kapalného dusíku interním a externím odběratelům
 • Vedení skladů kancelářských potřeb, OOPP, drogerie, úklidových prostředků
 • Vedení skladů nářadí a drahých kovů
 • Vedení skladu hutního materiálu 
 • Zakázková výroba speciálních dílů, nástrojů a jiných součástí strojů a zařízení
 • Činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a prevence
 • Zajištění pravidelných kontrol a revizí
 • Pravidelný úklid pracoviště
 • Činnosti vrátní služby
 • Chod výdejny stravy
 • Zahradnické práce
 • Provoz sběrného dvora v areálu