Technicko-hospodářská správa

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Strategická tvorba intenzivního rozvoje kapacit Fyzikálního ústavu AV ČR běžící ESIF » OP VVV Ing. Jaroslav Bezděk 2020 2023