Personální a mzdové oddělení

Ing. Iva Babčanová

Funkce zaměstnance
Vedoucí oddělení
Telefon
266 05 2207
E-mail
babcanova [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
189

Dana Novotná

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
266 05 2736
E-mail
novoda [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
186

Radka Drábová

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
266 05 2111
E-mail
drabova [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
111
Text
Oddělení zajišťuje zejména:
  • vedení personální agendy,
  • vedení mzdové agendy (komplexní zpracování mezd, srážek ze mzdy a dávek nemocenského pojištění),
  • daňové záležitosti zaměstnanců (prohlášení zaměstnanců k dani z příjmů, roční vyúčtování daně z příjmů a vypořádání přeplatků),
  • benefity pro zaměstnance,
  • rozpočet a hospodaření s přidělenými prostředky na mzdy,
  • statistické výkazy pro ČSÚ, KAV i FZÚ,
  • evidence pracovní neschopnosti a jiné absence,
  • dohody o hmotné odpovědnosti.

Potřebné dokumenty najdete v části formuláře pro zaměstnance

Seznam agend a na koho se obrátit najdete v části HR, personalistika a mzdy