Ing. Jaroslav Bezděk

Funkce zaměstnance
Vedoucí sekce
Telefon
266 05 2103
E-mail
bezdek [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
110

Ing. Miroslav Hořejší

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího sekce
Telefon
266 05 2767
E-mail
horejsim [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
112

Radka Drábová

Funkce zaměstnance
Sekretářka sekce
Telefon
266 05 2111
E-mail
drabova [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
111
Souhrn

Technicko-hospodářská správa (THS) je komplexní podporou ústavu, zejména vědeckých sekcí.

Text

THS připravuje rozpočet ústavu. Řeší problematiku financování rozpočtů jednotlivých projektů a zakázek, jejich přípravu, čerpání i vyúčtování. Zajišťuje personální a mzdové záležitosti zaměstnanců a jejich pracovní cesty a zahraniční návštěvy pozvaných hostů. Vede účetnictví, vyřizuje a eviduje došlé a vydané faktury, řeší daňovou problematiku ústavu a investiční a drobný majetek. V součinnosti s kolegy nejen z vědeckých sekcí spolupracuje na zadávání veřejných zakázek. Realizuje veškeré objednávky, zajišťuje chod skladů, řádně udržuje vozový park a proškoluje řidiče. Spravuje, udržuje a opravuje ústavní budovy a zařízení, zajišťuje dodávky energií, ostrahu a úklid veškerých prostor.