Skupina grantové podpory

Souhrn

Grantová kancelář funguje jako důležitý mezičlánek mezi poskytovateli podpory a vědeckými pracovníky a zajišťuje klíčovou podporu všech žadatelů o národní i mezinárodní granty.

Text

Nabízíme řadu služeb:

  • Konzultujeme a radíme.
  • Informujeme o otevřených výzvách mezinárodních a národních poskytovatelů dotací; o konferencích a burzách; o externích seminářích a webinářích zaměřených na jednotlivé výzvy i rozvoj grantových dovedností.
  • Připravujeme a organizujeme interní interaktivní semináře a workshopy.
  • Poskytujeme plnou podporu při přípravě grantových žádostí: kontrolujeme projektové návrhy vzhledem k požadavkům poskytovatelů dotací a provádíme jejich redakce.
  • Kontrolujeme rozpočty grantových žádostí. (Oddělení provozní účtárny a rozpočtu)
  • Poskytujeme klíčovou strategickou podporu vedení FZU.

Pro další informace o naší činnosti navštivte naše interní webové stránky (dostupné po přihlášení).

Kontakt

Můžete nás kdykoliv kontaktovat na grants [at] fzu [dot] cz.