Mobilita výzkumných pracovníků FZÚ (MOBILITY FZU)

Anotace

Tento projekt je zaměřen na podporu jak vnější tak vnitřní mobility výzkumných pracovníků ve všech oblastech fyziky, na něž se ústav v rámci své činnosti zaměřuje. Budou realizovány jak příjezdy mladých a seniorních výzkumných pracovníků ze zahraničí, tak i výjezdy mladých a seniorních výzkumných pracovníků FZÚ do zahraničí. Cílem je podpořit rozšíření spolupráce se stávajícími výzkumnými institucemi a posílit další rozvoj dlouhodobě perspektivních vědeckých směrů v oblasti fyziky.

Tento projekt je spolufinancován EU.