Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
MSCA Fellowships CZ FZU III (MSCA Fellowships CZ) běžící ESIF » MSCA PF CZ Mgr. Ilona Skordis Gottwaldová, BPhil Isl 2024 2028
MSCA Fellowship CZ FZU I (MSCA Fellowship CZ I) běžící ESIF » MSCA PF CZ Mgr. Ilona Skordis Gottwaldová, BPhil Isl 2023 2026
MSCA Fellowship CZ FZU II (MSCA Fellowship II) běžící ESIF » MSCA PF CZ Mgr. Ilona Skordis Gottwaldová, BPhil Isl 2023 2026
Physics for Future (P4F) běžící EU-Horizon Europe » MSCA-COFUND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2028
Vývoj pokročilých rozhraní elektroda-elektrolyt pro vysokonapěťové vodné baterie nové generace (EL-EL4AB) běžící GAČR » Standardní Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2023 2025
Mobility MSCA FZU - Mezinárodní mobilita MSCA-IF IV FZU (Mobilita MSCA FZU IV) ESIF » OP VVV Mgr. Ilona Skordis Gottwaldová, BPhil Isl 2020 2022
Směrem k funkčním a bezporuchovým 3D grafenovým strukturám GAČR » Standardní Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2019 2021
Fyzika pevných látek pro 21. století (SOLID21) ESIF » OP VVV RNDr. Michael Prouza, Ph.D. 2018 2023
Mobilita výzkumných pracovníků FZÚ (MOBILITY FZU) ESIF » OP VVV Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2018 2020
Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR (HR AWARD FZU) ESIF » OP VVV Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2017 2022
Křemíkové nanodrátky pro třídimenzionální nanoelektroniku GAČR » Standardní Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2016 2020
Možnosti využití astronomických celooblohových kamer (ALLSKY) MŠMT » Mobility RNDr. Michael Prouza, Ph.D. 2014 2015