Fyzikální ústav získal certifikaci excelence lidských zdrojů ve výzkumu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Fyzikální ústav AV ČR je od 26. dubna 2019 držitelem certifikátu HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu), které uděluje Evropská komise. FZÚ, jako největší pracoviště Akademie věd, se tak zařadil do prestižní skupiny evropských institucí majících právo používat tuto certifikaci.

Certifikát je udělován výzkumným organizacím, které usilují o zajištění kvalitních a transparentních pracovních podmínek pro své stávající i nově příchozí pracovníky. Cílem je sladění HR politiky ústavu se 40 body Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání vědeckých pracovníků. Mezi ně patří například otevřené a transparentní přijímání nových zaměstnanců, dvojjazyčnost instituce, podpora rovných příležitostí na všech úrovních řízení nebo profesní rozvoj zaměstnanců.

“Vzhledem k velikosti našeho ústavu, který má přes 1300 pracovníků v rámci 34 oddělení na více než 5 různých pracovištích, je systematická péče o zaměstnance a jejich výběr zásadním faktorem pro zajištění kvalitních výsledků napříč celým ústavem. Získané ocenění je pro nás dobrou zprávou, že jsme na správné cestě ve vytváření prestižního výzkumného prostředí v celoevropském měřítku,” uvádí Michael Prouza, ředitel FZÚ.

logo_strategy_hr.jpg
Popis
Logo HR Excellence in Research

Je třeba připomenout, že udělením ocenění vše nekončí, spíše naopak – k jeho udržení je třeba v pravidelných intervalech procházet zhodnocením pokroků organizace. Kroky nutné k implementaci všech bodů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníkyKodexem chování pro jejich přijímání jsou shrnuty v Akčním plánu.

“V tomto a příštím roce se zaměříme zejména na proces náboru a výběru zaměstnanců a unifikaci metodik napříč jednotlivými pracovišti FZÚ. Postupem času bychom rádi připravili postupy pro další personální činnosti tak, abychom personální řízení posunuli směrem ke strategickému řízení lidských zdrojů.” představuje další kroky Lenka Černá z HR týmu FZÚ.

FZU'_Cukrovarnicka'-5416.jpg
Popis
Zaměstnanci FZU z pracoviště Cukrovarnická

Proces získání certifikátu je podporován projektem Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR (HR Award FZU) v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, díky kterému probíhá i rozvoj souvisejících aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce, transferu technologií a popularizace vědy a výzkumu. Současně se věnujeme cílenému rozvoji měkkých dovedností vedoucích pracovníků, a to zejména v oblasti komunikačních a manažerských dovedností, pomocí interních překladatelů a kurzů angličtiny je zvyšována míra dvojjazyčné komunikace a byla zřízena grantová kancelář, která poskytuje podporu výzkumným pracovníkům ucházejícím se o prestižní české a evropské granty.

Podrobné informace a související dokumenty FZÚ (Akční plán, aj.) k udělení ocenění najdete zde.

Klíčová slova: