Atestační komise

Text

Složení

Pozice Jméno a příjmení Instituce
Předseda Ing. Jiří Oswald, CSc. FZU
Členové prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. ÚFE AV ČR
  Ing. Alexandr Dejneka, PhD. FZU
  RNDr. Jiří Dolejší, CSc. MFF UK
  Mgr. Jindřich Kolorenč, PhD. FZU
  doc. Alexander Kupčo, Ph.D. FZU
  RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. FZU
  prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. MFF UK
  RNDr. Jiří J. Mareš, CSc. FZU
  doc. RNDr. Eva Mihóková, CSc. FZU
  Ing. Tomáš Mocek, PhD. FZU
  RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. FZU
  RNDr. Eduard Petrovský, CSc. GFÚ AV ČR
  Ladislav Půst, PhD. FZU
  RNDr. Petr Šittner, CSc. FZU

 

Adresa

Atestační komise FZU AV ČR, v. v. i.    
Na Slovance 2    
182 21 Praha 8    


Tel.: (+420) 220 318 583
E-mail: oswald [at] fzu [dot] cz

 

Chcete se dozvědět více o procesu atestací a vědět, proč se vědečtí pracovníci musí atestovat minimálně jednou za pět let? Více detailů najdete v dokumentu níže (dokument je dostupný pouze pro zaměstnance FZU):