Open Access ve FZU

Text

Fyzikální ústav patří svou velikostí i kvalitou vědeckého výzkumu ke špičkovým ústavům AV ČR. Nezbytnou součástí akademického poslání je i snaha zajistit, aby výsledky vědecké činnosti FZU, AV ČR a všech jejích pracovišť mohly být využívány co možná nejširší obcí vědeckých pracovníků a dalších uživatelů výsledků výzkumu i širokou veřejností.

AV ČR podporuje principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím budováním otevřeného repozitáře ASEP, který umožňuje předávání záznamů a plných textů do evropských databází přes portál OpenAIRE. Repozitář ASEP slouží k dlouhodobé archivaci, a tak poskytuje trvalý přístup ke vloženým záznamům a plným textům. Data do ASEP jsou pracovníky ASEP knihovny FZU ručně vkládána na základě oznámení o vytvoření záznamu v Databázi publikací.

Dle Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020 je cílem bez zbytečného prodlení zajistit splnění minimálních požadavků na otevřený přístup k vědeckým informacím od 1. července 2020 a zajistit tak splnění požadavku Evropské komise uvedeného v Doporučení Komise ze dne 25.4.2018.

FZU AV ČR podporuje principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím:

 • finančním příspěvkem v konsorciu SCOAP3
 • rozšířením Databáze publikací FZU o možnost ukládání plných textů autorských postprintů a menších objemů dat
 • vytvořením informačního a poradenského centra OA v knihovně FZU
 • pořádáním školení na témata spojená s OA problematikou

5 kroků ke zlaté cestě otevřeného přístupu ve FZU

V případě zlaté cesty otevřeného přístupu je článek okamžitě volně přístupný po uhrazení publikačního poplatku APC. Článek je vydán buď v plně otevřeném či hybridním časopisu a většinou je zveřejňován pod licencí Creative Commons.

Chcete-li zajistit otevřený přístup ke svému článku zlatou cestou, celý postup je následující:

 1. Financování platby APC je buď nutné naplánovat již při žádosti o grant dle podmínek poskytovatele financí nebo využít tokenů (voucherů) a slev plynoucích z konsorcia CzechELib, jehož je FZU členem.
 2. Dále je důležité najít si vhodný a důvěryhodný časopis, který umožňuje gold Open Access pod licencí Creative Commons, a naopak dát si pozor na predátorské časopisy, zvlášť v případě nových a neznámých titulů.
 3. Po recenzním řízení je třeba zaplatit APC či využít token a publikovat článek ve vybraném časopisu.
 4. Po publikování článku je nutné vytvořit záznam v Databázi publikací FZU.
 5. Následně musí být uvědoměn pracovník ASEP knihovny FZU (pí Potocká), který vytvoří záznam v ASEP a k tomu vloží vydavatelskou verzi článku.

4 kroky k zelené cestě otevřeného přístupu ve FZU

V případě zelené cesty otevřeného přístupu je článek publikován v časopisu, který zpřístupňuje své články uživatelům za předplatné, a zároveň je uložen ve formě autorského postprintu ve veřejně přístupných otevřených repozitářích v souladu s podmínkami vydavatele. Toto uložení zajišťují sami autoři pomoci autoarchivace (self-archiving). Pro autora z FZU znamená autoarchivace uložení autorského postprintu do Databáze publikací FZU.
Chcete-li zajistit otevřený přístup ke svému článku zelenou cestou, celý postup je následující:

 1. Nejprve je nutné zjistit si licenční podmínky autoarchivace vybraného časopisu a odpovědět si na následující otázky:
  1. Povoluje vybraný časopis autoarchivaci?
  2. Pokud ano, jakou verzi autorského článku povoluje časopis zveřejnit?
  3. Pokud postprint, jaké je časové embargo časopisu?
  4. Je časové embargo vydavatele časopisu v souladu s podmínkami poskytovatele financí?
 2. Po zjištění všech výše uvedených náležitostí může být po standardním recenzním řízení článek publikován.
 3. Po publikování je nutné vytvořit záznam v Databázi publikací FZU, přiložit k němu plný text v podobě autorského postprintu (nejedná se o vydavatelskou verzi).
 4. Následně musí být uvědoměn pracovník ASEP knihovny FZU (pí Potocká), který vytvoří záznam v ASEP a k tomu vloží autorský postprint, který byl uložen do Databáze publikací FZU a dle licenčních podmínek vydavatele ho zpřístupní.

 

Potřebujete poradit?
Máte možnost se obrátit s jakýmkoli dotazem ohledně publikování v Open Access na Informační a poradenské centrum OA v knihovně FZÚ, v případě komplikovanějšího problému zprostředujeme právní radu.