Přírůstky knihovního fondu Slovanka 2020

Text

A 2
Budoucnost lidstva: náš úděl mezi hvězdami / Michio Kaku; [z anglického originálu přeložil Jan Petříček].
Praha: Prostor, 2019.
43 312

(K)lidová věda?: proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008 / Lenka Krátká, Jana Wohlmuth Markupová, Miroslav Vaněk.
Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018.
43 316

The computability of the world: how far can science take us? / Bernd-Olaf Küppers.
Cham: Springer Nature, 2018.
( The frontiers collection )
43 348

Information and the nature of reality: from physics to metaphysics / edited by Paul Davies, Niels Henrik Gregersen.
Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
43 352

Život 3.0: člověk v éře umělé inteligence / Max Tegmark; [z anglického originálu přeložila Markéta Ivánková].
Praha: Argo, Dokořán, 2020.
( Edice Zip; Svazek 69 )
43 372

Dějiny Československé akademie věd I: 1952-1962 / Martin Franc, Věra Dvořáčková a kol.
Praha: Academia, 2019.
( Dějiny Akademie věd )
43 374

Kniha o vědě: od Darwina k temné hmotě. 250 milníků v dějinách přírodních věd / Clifford A. Pickover; [z anglického originálu přeložili Petr Holčák, Ivan Štoll, Jan Klíma, Pavel Pecháček].
Praha: Argo, Dokořán, 2020.
( Edice Zip; Svazek 70 )
43 425

The faith of a physicist. Reflections of a bottom-up thinker: the Gifford lectures for 1993-4 / John Polkinghorne.
Princeton: Princeton University Press, 1994.
43 451

B 1
Co je život?: jak se chemie stává biologií / Addy Pross; [z anglického originálu přeložil Pavel Pecháček].
Praha: Argo, Dokořán, 2020.
( Edice Aliter; Svazek 72 )
43 300

Stručné dějiny stvoření: věda a hledání počátku života / Bill Mesler, H. James Cleaves II; [z anglického originálu přeložil Josef Lhotský].
Praha: Vyšehrad, 2020.
( Edice Spektrum; Svazek 7 )
43 371

B 4
Život na hraně: nadcházející věk kvantové biologie / Jim Al-Khalili, Johnjoe McFadden; [z anglického originálu přeložil Václav Šolc].
Praha: Vyšehrad, 2019.
( Edice Spektrum; Svazek 6 )
43 297

Viruses: a very short introduction / Dorothy H. Crawford.  Druhé vydání.
New York: Oxford University Press, 2018.
43 428

Pandemics: a very short introduction / Christian W. McMillen.
New York: Oxford University Press, 2016.
43 429

The immune system: a very short introduction / Paul Klenerman.
New York: Oxford University Press, 2017.
43 430

Viruses as complex adaptive systems / Ricard Solé, Santiago F. Elena.
Princeton: Princeton University Press, 2019.
43 439

B 8
Consciousness: a very short introduction / Susan Blackmore.  Druhé vydání.
New York: Oxford University Press, 2020.
43 431

C 1.2
Gas-phase pyrolytic reactions: synthesis, mechanisms, and kinetics / Nouria A. Al-Awadi.
Hoboken: John Wiley & Sons,, Inc., 2020.
43 356

C 2.1
Analytická chemie / Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch; [z anglického originálu přeložili Karel Nesměrák, Václav Červený, Tomáš Křížek, Eliška Nováková, editor Karel Nesměrák]
Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019.
43 294.

C 3.3
Chemical complexity: self-organization processes in molecular systems / Alexander S. Mikhailov, Gerhard Ertl.
Cham: Springer International Publishing, 2017.
( The frontiers collection )
43 377

E 2
Novejšije issledovanija rasprostranenija radiovoln vdol' zemnoj poverchnosti: sbornik statej / pod red. L. I. Mandel'štama, N. D. Papaleksi.
Moskva: OGIZ, 1945.
43 344

F 1.0
Československá jaderná a částicová fyzika mezi SÚJV a CERN: pamětnická ohlédnutí za českou a slovenskou spoluprací se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna (SÚJV) a Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) / sestavila a zredigovala Emilie Těšínská.
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky, 2019.
43 311

Řád času / Carlo Rovelli; [z anglické předlohy přeložil Jiří Podolský].
Praha: Argo, Dokořán, 2020.
( Edice Aliter; Svazek 74 )
43 314

Česká a slovenská fyzika 1945-2005 / Ivo Kraus, Štefan Zajac.
Praha: Academia, 2020.
( Galileo; svazek 74 )
43 404

List of publications 1952-1967.
Praha: Institute of Solid State Physics, 1968.
43 407

List of publications 1968-1972: 1st supplement to the list of publications 1952-1967 = Soupis publikací 1968-1972: 1. doplněk k soupisu publikací 1952-1967.
Praha: Institute of Solid State Physics = Ústav fyziky pevných látek, 1973.
43 408

Publikace 1952-1967.
Praha: FÚČSAV, [1967].
43 409

Ob'jedinennyj institut jadernych issledovanij.
Dubna: OIJaI, 1980.
43 417

Očerki po istorii fiziki v Rossii: posobije dlja studentov i učitelej / red. A. K. Timirjazev.
Moskva: Gosudarstvennoje učebno-pedagogičeskoje izdatel'stvo ministerstva prosveščenija RSFSR, 1949.
43 420

To save the phenomena: an essay on the idea of physical theory from Plato to Galileo / Pierre Duhem.
Chicago, London: The University of Chicago Press, 1985.
43 438

F 1.1
The life, science and times of Lev Vasilevich Shubnikov: pioneer of Soviet cryogenics / L. J. Reinders.
Cham: Springer International Publishing, 2018.
43 332

Practical alchemy: a memoir / Walter A. Harrison.
Singapore: World Scientific Publishing, 2019.
43 357

Eksperiment, teorija, praktika: stat'i, vystuplenija / P. L. Kapica.  2. izdanije.
Moskva: Nauka, 1977.
43 384

Nová astronomie (výbor z díla) / Johannes Kepler; [z latiny přeložila Katarina Petrovićová, editors Vladimír Štefl, Daniel Špelda].
Praha: Togga, Brno: Masarykova univerzita, 2020.
( fontes scientiae; sv. 2 )
43 390

Matematické principy přírodní filozofie (výbor z díla): dopisy Isaaca Newtona Richardu Bentleymu / Isaac Newton; [z latiny přeložil Juraj Franek, z angličtiny přeložili Helena Durnová, Jan Novotný, Jindřiška Svobodová, editors Jan Novotný, Jindřiška Svobodová, Daniel Špelda].
Praha: Togga, Brno: Masarykova univerzita, 2020.
( fontes scientiae; sv. 1 )
43 392

Prubíř / Galilelo Galilei; [z italštiny a latiny přeložily Markéta Ledvoňová, Jana Malá, editors Markéta Ledvoňová, Vladimír Štefl, Daniel Špelda].
Praha: Togga, Brno: Masarykova univerzita, 2020.
( fontes scientiae; sv. 3 )
43 393

Truth and beauty: aesthetics and motivations in science / S. Chandrasekhar.
Chicago, London: The University of Chicago Press, 1990.
43 437

Surprises in theoretical physics / Rudolf Peierls.
Princeton: Princeton University Press, 1979.
( Princeton series in physics )
43 441

F 1.2
Selected papers (1937-1976) of Julian Schwinger / edited by M. Flato, C. Fronsdal, K. A. Milton.
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1979.
( Mathematical physics and applied mathematics; Volume 4 )
43 403

Vorlesungen über die Prinzipe der Mechanik. Teil 1. Die Prinzipe, bei denen nicht Ausdrücke nach der Zeit Integriert Werden, welche Variationen der Koordinaten oder ihrer Ableitungen nach der Zeit Enthalten / Ludwig Boltzmann.  dritter Abdruck
Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1922.
43 454

Vorlesungen über die Prinzipe der Mechanik. Teil 2. Die Wirkungsprinzipe. Die Lagrangeschen Gleichungen und deren Anwendungen / Ludwig Boltzmann.  zweiter unveränderter Abdruck
Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1922.
43 455

Vorlesungen über Maxwells Theorie der Elektricität und des Lichtes. 1. Theil / Ludwig Boltzmann.
Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1891.
43 456

Vorlesungen über Maxwells Theorie der Elektricität und des Lichtes.: II. Theil / Ludwig Boltzmann.
Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1893.
43 457

F 1.3
From Newton to Mandelbrot: a primer in theoretical physics / Dietrich Stauffer, H. Eugene Stanley, Annick Lesne.  Třetí vydání.
Berlin: Springer-Verlag, 2017.
( Graduate texts in physics )
43 310

Theoretical physics / Georg Joos.
London: Blackie & Son Limited, 1934.
43 459

Modern classical physics: optics, fluids, plasmas, elasticity, relativity, and statistical physics / Kip S. Thorne, Roger D. Blandford.
Princeton: Princeton University Press, 2017.
42 875, 42 941, 43 465

F 1.8
Věda podle abecedy / Petr Koubský, editor Ondřej Vrtiška.
Praha: N media a. s., 2019.
( Edice N )
43 296

VIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky: sborník / eds. J. Herman, D. Hrubý, A. Trojánek.
Brno: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky ÚV JČMF, 1997.
Akce: VIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky (19.08.-22.08.1996: Jevíčko, ČR)
43 320

Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží / Zdeněk Kluiber.
Praha: ARSCI, 2004.
43 321

Středoškolská odborná činnost v oboru fyzika / Zdeněk Kluiber, Ivo Volf a kol.
Hradec Králové: MAFY, 2008.
43 322

F 2.1
The search for non-Newtonian gravity / Ephraim Fischbach, Carrick L. Talmadge.
New York: Springer-Verlag, 1999.
43 293

Quantum gravity and the functional renormalization group: the road towards asymptotic safety / Martin Reuter, Frank Saueressig.
Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
( Cambridge monographs on mathematical physics )
43 295

O gravitaci / Anthony Zee; [z anglického originálu přeložil Jan Klíma].
Praha: Argo, Dokořán, 2019.
( Edice Aliter; Svazek 69 )
43 299

Geometry of black holes / Piotr T. Chruściel.
New York: Oxford University Press, 2020.
( International series of monographs on physics; Volume 169 )
43 435

F 2.2
Classical mechanics / John R. Taylor.
Mill Valley: University Science Books, 2005.
43 468

Classical dynamics of particles and systems / Stephen T. Thornton, Jerry B. Marion.  Páté vydání.
Boston: Brooks/Cole Cengage Learning, 2008.
43 469

F 2.3
Classical electrodynamics / John David Jackson. 3rd ed.
New York: John Wiley & Sons, 1999.
43 291

F 2.4
Conceptions de la physique contemporaine: les interprétations de la mécanique quantique et de la mesure / Bernard D'Espagnat.
Paris: Hermann, 1965.
43 307

Quantum mechanics. Volume 3. Fermions, bosons, photons, correlations, and entanglement / Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2020.
43 394

Atomnaja fizika. Tom 1. Vvedenije v atomnuju fiziku / E. V. Špol'skij.  3. izdanije.
Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo techniko-teoretičeskoj literatury, 1950.
43 415

Atomnaja fizika. Tom 2. Elektronnaja oboločka atoma i atomnoje jadro / E. V. Špol'skij.  2. izdanije.
Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo techniko-teoretičeskoj literatury, 1950.
43 416

Quantum mechanics. Volume III. Fermions, bosons, photons, correlations, and entanglement / Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2020.
43 436

Atomic physics / Max Born.  Čtvrté vydání.
London: Blackie & Son Limited, 1946.
43 453

Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik / Johann v. Neumann.
New York: Dover Publications, 1943.
( Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen mit besonderer Berücksichtigung der Anwendungsgebiete; Band 38 )
43 460

Quantum mechanics. Volume 1. Basic concepts, tools, and applications / Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë.  Druhé vydání.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2020.
43 463

Quantum mechanics. Volume 2. Angular momentum, spin, and approximation methods / Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë.  Druhé vydání.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2020.
43 464

Elementary wave mechanics / W. Heitler.
Oxford: At the Clarendon Press, 1945.
43 474

Gruppentheorie und Quantenmechanik / Hermann Weyl.
Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1928.
43 479

F 2.5
Introduction a la thermodynamique des processus irréversibles / I. Prigogine.
Paris: Dunod, 1968.
( Monographies Dunod; Volume 69 )
43 304

Chimičeskaja termodinamika / I. Prigogine, R. Defay.
Novosibirsk: Nauka, 1966.
43 305

Fazovyje perechody v tverdych telach I. Termodinamičeskij formalizm strukturnych prevraščenij v uporjadočennych kristallach / Bruno Nikolajevič Rolov, Vitold Eduardovič Jurkevič.
Riga: Latvijskij gosudarstvennyj universitet im. P. Stučki, 1977.
43 318

Fazovyje perechody v tverdych telach II. Termodinamika razmernych effektov / Bruno Nikolajevič Rolov, Vitold Eduardovič Jurkevič.
Riga: Latvijskij gosudarstvennyj universitet im. P. Stučki, 1977.
43 319

Statistical mechanics: an introductory graduate course / A. J. Berlinsky, A. B. Harris.
Cham: Springer Nature, 2019.
( Graduate texts in physics )
43 347

Statistical physics for biological matter / Wokyung Sung.
Dordrecht: Springer Nature, 2018.
( Graduate texts in physics )
43 381

F 2.6
Models of quantum matter: a first course on integrability and the Bethe ansatz / Hans-Peter Eckle.
New York: Oxford University Press, 2019.
( Oxford graduate texts )
43 360

F 2.7
Orthogonal polynomials / Gabor Szegö.
New York City: American Mathematical Society, 1939.
( American mathematical society. Colloquium publications; Volume 23 )
43 480

F 3.1
Mathematical gauge theory: with applications to the standard model of particle physics / Mark J. D. Hamilton.
Cham: Springer Nature, 2017.
43 350

Quantum fields: from the Hubble to the Planck scale / Michael Kachelriess.
New York: Oxford University Press, 2018.
43 361

The standard model and beyond / Paul Langacker.  Druhé vydání.
Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017.
( Series in high energy physics, cosmology, and gravitation )
43 362

Strange particles and strong interactions / R. H. Dalitz.
London: Oxford University Press, 1962.
43 366

Geometrodynamics of gauge fields: on the geometry of Yang-Mills and gravitational gauge theories / Eckehard W. Mielke.  Druhé vydání.
Cham: Springer International Publishing, 2017.
( Mathematical physics studies )
43 376

Lattice quantum chromodynamics: practical essentials / Francesco Knechtli, Michael Günther, Michael Peardon.
Dordrecht: Springer Nature, 2017.
( Springer briefs in physics )
43 378

Particles, fields and forces: a conceptual guide to quantum field theory and the standard model / Wouter Schmitz.
Cham: Springer Nature, 2019.
( The frontiers collection )
43 379

Elementary particles / I. S. Hughes.  Třetí vydání.
Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
43 386

Unitary symmetry and elementary particles / D. B. Lichtenberg.
New York: Academic Press, 1970.
43 387

Symmetry principles at high energy / editors Arnold Perlmutter, C. Angas Hurst, Behram Kursunoglu.
New York: W. A. Benjamin, Inc., 1968.
Akce: The fifth Coral Gables conference (24.01.-26.01.1968)
43 388

Řešené příklady z fyziky elementárních částic / Tomáš Davídek, Rupert Leitner.
Praha: MatfyzPress, 2014.
43 424

Quantum field theory: lectures of Sidney Coleman / Sidney Coleman.
Singapore: World Scientific Publishing, 2019.
43 466

The quantum theory of radiation / W. Heitler.  Druhé vydání.
London: Oxford University Press, 1944.
( The international series of monographs on physics )
43 475

F 4.1
The mathematical theory of Huygens' principle / Bevan B. Baker, E. T. Copson.
Oxford: At the Clarendon Press, 1939.
43 452

F 4.4
Optical resonance and two-level atoms / L. Allen, J. H. Eberly.
New York: Wiley, 1975.
43 485

F 4.5
Continuum mechanics of solids / Lallit Anand, Sanjay Govindjee.
New York: Oxford University Press, 2020.
43 433

Theory of plates and shells / Stephan P. Timoshenko.
New York: McGraw-Hill Book Company, 1940.
43 472

Theory of elastic stability / Stephan P. Timoshenko.
New York: McGraw-Hill Book Company, 1936.
43 473

F 5.1
Theory of molecular Rydberg states / M. S. Child.
New York: Cambridge University Press, 2011.
43 467

The theory of atomic collisions / N. F. Mott, H. S. W. Massey.
Oxford: At the Clarendon Press, 1933.
( The international series of monographs on physics )
43 477

Simple theorems, proofs, and derivations in quantum chemistry / István Mayer.
New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2010.
( Mathematical and computational chemistry )
43 483

Molecular complexes in earth's, planetary, cometary, and interstellar atmospheres / editors Andrei A. Vigasin, Zdenek Slanina.
Singapore: World Scientific Publishing, 1998.
43 484

F 5.2
Nuclear fusion / Edward Morse.
Cham: Springer Nature, 2019.
( Graduate texts in physics )
43 341

XXVIII international conference on phenomena in ionized gases: book of abstracts / edited by J. Schmidt, M. Šimek, S. Pekárek, V. Prukner.
Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i, 2007.
Akce: XXVIII international conference on Phenomena in ionized gases (15.07.-20.07.2007: Prague, Czech Republic)
43 367

Arc physics / Max F. Hoyaux.
Berlin: Springer-Verlag, 1968.
( Applied physics and engineering; Volume 8 )
43 370

Kosmičeskaja elektrodinamika / H. Alfvén.
Moskva: Izdatel'stvo inostrannoj literatury, 1952.
43 385

F 5.3
Kinetic theory of liquids / J. Frenkel.
Oxford: At the Clarendon Press, 1946.
( The international series of monographs on physics )
43 458

F 6.3
Phase transitions in materials / Brent Fultz.  Druhé vydání.
Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
43 364

Diffusion in solids / Paul Shewmon.  Druhé vydání.
Cham: Springer International Publishers, 2016.
( The minerals, metals & materials series )
43 399

Theory of alloy phase formation / edited by L. H. Bennett.
New York: A Publication of the Metallurgical Society of AIME, 1980.
Akce: Proceedings of a symposium sponsored by the TMS-AIME Alloy phases committee at the 108th AIME annual meeting (19.02.-20.02.1979: New Orleans, USA)
43 421

Applied metal forming: including FEM analysis / Henry S. Valberg.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
43 462

Extrusion / editors M. Bauser, G. Sauer, K. Siegert.  Druhé vydání.
Materials Park, Ohio: ASM International, 2006.
43 486

F 6.4
Vvedenije v keramiku / W. D. Kingery.  2. izdanije.
Moskva: Izdatel'stvo literatury po stroitel'stvu, 1967.
43 419

Strength of materials. Part I. Elementary theory and problems / Stehan P. Timoshenko.  Druhé vydání.
New York: D. van Nostrand Company, Inc., 1940.
43 470

Strength of materials. Part II. Advanced theory and problems / Stephan P. Timoshenko.  Druhé vydání.
New York: D. van Nostrand Company, Inc., 1941.
43 471

F 6.8
Fundamentals of soft matter science / Linda S. Hirst.  Druhé vydání.
Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2020.
43 363

Molecular switches. Volume 1 / edited by Ben L. Feringa, Wesley R. Browne.  Druhé vydání.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2011.
43 445, 43 447

Molecular switches. Volume 2 / edited by Ben L. Feringa, Wesley R. Browne.  Druhé vydání.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2011.
43 446, 43 448

F 7.1
Quantum theory of materials / Efthimios Kaxiras, John D. Joannopoulos.
Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
43 280

Optical effects in solids / David B. Tanner.
Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
43 340

Crystal optics: properties and applications / Ashim Kumar Bain.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2019.
43 343

Solid state physics: essential concepts / David W. Snoke.  Druhé vydání.
Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
43 353

Advanced quantum condensed matter physics: one-body, many-body, and topological perspectives / Michael El-Batanouny.
Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
43 354, 43 389

The physics of graphene / Mikhail I. Katsnelson.  Druhé vydání.
Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
43 355

The calculation of molecular orbitals / John Clarke Slater.
New York: John Wiley & Sons, 1979.
43 365

Electronic materials: principles and applied science / Yuriy M. Poplavko.
Amsterdam: Elsevier, 2019.
43 397

Electronic structure and the properties of solids: the physics of the chemical bond / Walter Ashley Harrison.
San Francisco: W. H. Freeman and Company, 1980.
43 422, 29 437

Electronic processes in ionic crystals / N. F. Mott, R. W. Gurney.
Oxford: At the Clarendon Press, 1940.
( The international series of monographs on physics )
43 478

F 7.3
The theory of the properties of metals and alloys / N. F. Mott, H. Jones.
London: Oxford University Press, 1936.
( The international series of monographs on physics )
43 476

F 7.4
La supraconductivité / E. A. Lynton.
Paris: Dunod, 1964.
( Monographies Dunod; Volume 59 )
43 303

A primer on quantum fluids / Carlo F. Barenghi, Nick G. Parker.
Cham: Springer Nature, 2016.
( Springer briefs in physics )
43 309

Fundamentals and frontiers of the Josephson effect / editor Francesco Tafuri.
Cham: Springer Nature, 2019.
( Springer series in materials science; Vol. 286 )
43 351

Helium three / edited by John G. Daunt.
Columbus: Ohio State University Press, 1960.
Akce: Proceedings of the second symposium on Liquid and solid helium three (23.08.-25.08.1960: Columbus, USA)
43 383

F 7.7
Oxide spintronics / edited by Tamalika Banerjee.
Singapore: Jenny Stanford Publishing, 2019.
43 279

Diélectriques solides anisotropes et ferroélectricité / L. Eyraud.
Paris: Gauthier-Villars, 1967.
43 306

Ferroic materials for smart systems: from fundamentals to device applications / Jiyan Dai.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2020.
43 342

Teorija dielektrikov: dielektričeskaja pronicajemost' i dielektričeskije poteri / H. Fröhlich.
Moskva: Izdatel'stvo inostrannoj literatury, 1960.
43 345

Functional dielectrics for electronics: fundamentals of conversion properties / Yuriy Poplavko, Yuriy Yakymenko.
Duxford: Woodhead Publishing, 2020.
( Woodhead publishing series in electronic and optical materials. )
43 423

Domain walls: from fundamental properties to nanotechnology concepts / Dennis Meier, Jan Seidel, Marty Gregg, Ramamoorthy Ramesh.
New York: Oxford University Press, 2020.
( Series on semiconductor science and technology; Volume 24 )
43 432

Progress in advanced dielectrics / editor Li Jin.
Singapore: World Scientific Publishing, 2020.
43 444

F 8.1
Rentgenografické studium tenkých polykrystalických vrstev: písemná část kandidátského minima / David Rafaja.
Praha: KFPo MFF UK, 1992.
43 412

An investigation of crystal imperfections by X-ray diffraction: final report / A. R. Lang.
Bristol: H. H. Wills Physics Laboratory, 1966.
43 418

High-resolution electron microscopy / John C. H. Spence.  Čtvrté vydání.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
43 481

F 8.2
Rare-earths and actinides in high energy spectroscopy / Christiane Bonnelle, Nissan Spector.
Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2015.
( Progress in theoretical chemistry and physics; Volume A28 )
43 331

F 9.1
An introduction to particle dark matter / Stefano Profumo.
London: World Scientific Publishing Europe, 2017.
( Advanced textbooks in physics )
43 285

Handbook of pulsar astronomy / D. R. Lorimer, M. Kramer.
New York: Cambridge University Press, 2005.
( Cambridge observing handbooks for research astronomers; Volume 4 )
43 290

Jak vznikal svět: aneb třináctero příběhů o kosmologii / Petr Kulhánek.
Praha: AGA, 2019.
43 313

Principles of gravitational lensing: light deflection as a probe of astrophysics and cosmology / Arthur B. Congdon, Charles R. Keeton.
Cham: Springer Nature, 2018.
43 292

Introduction to stellar astrophysics. Volume 3. Stellar structure and evolution / Erika Böhm-Vitense.
Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1992.
43 308

Big-bang nucleosynthesis: thermonuclear history in the early universe / Masa-aki Hashimoto, Riou Nakamura, E. P. Berni Ann Thushari, Kenzo Arai.
Singapore: Springer Nature, 2018.
( Springer briefs in physics )
43 349

3 K: the cosmic microwave background radiation / R. B. Partridge.
Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
( Cambridge astrophysics series; Volume 25 )
43 368

Gamma-ray astronomy / Poolla V. Ramana Murthy, Arnold W. Wolfendale.  Druhé vydání.
Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
( Cambridge astrophysics series; Volume 22 )
43 369

Atoms of silence: an exploration of cosmic evolution / Hubert Reeves.
Cambridge: The MIT Press, 1985.
43 382

Pulsar astronomy / Andrew Lyne, Francis Graham-Smith.  Čtvrté vydání.
New York: Cambridge University Press, 2012.
( Cambridge astrophysics series; Volume 48 )
43 395

Language of the stars: a discourse on the theory of the light changes of eclipsing variables / Zdeněk Kopal.
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1979.
( Astrophysics and space science library; Volume 77 )
43 398

Rozhovory o mnohosti světů / Bernard de Fontenelle; [z francouzského originálu přeložila Dagmar Pichová].
Praha: Togga, Brno: Masarykova univerzita, 2020.
( fontes scientiae; svazek 5 )
43 405

Gravitational-wave astronomy: exploring the dark side of the universe / Nils Andersson.
New York: Oxford University Press, 2020.
43 434

Cosmology's century: an inside history of our modern understanding of the universe / P. J. E. Peebles.
Princeton: Princeton University Press, 2020.
43 440

Gravitational-wave astronomy: exploring the dark side of the universe / Nils Andersson.
New York: Oxford University Press, 2020.
43 443

Cosmology for physicists / David Lyth.
Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017.
( Series in astronomy and astrophysics )
43 450

Three body dynamics and its applications to exoplanets / Zdzislaw Musielak, Billy Quarles.
Cham: Springer Nature, 2017.
( Springer briefs in astronomy )
43 482

M 1.1
Number theory: a very short introduction / Robin Wilson.
New York: Oxford University Press, 2020.
43 426

M 1.2
Lineární algebra / I. M. Gelfand; [z ruského originálu přeložil Miroslav Fiedler].
Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953.
43 402

M 1.6
Topology: a very short introduction / Richard Earl.
New York: Oxford University Press, 2019.
43 427

M 2.2
Funkce komplexní proměnné / B. A. Fuks, B. V. Šabat; [z ruského originálu přeložil Oldřich Koníček].
Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1953.
( Kruh; Sv. 44 )
43 346

M 2.5
O nekotorych differencial'nych uravnenijach matematičeskoj fiziki, imejuščich priloženije v techničeskich voprosach / A. N. Krylov.  5. izdanije.
Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo techniko-teoretičeskoj literatury, 1950.
43 414

M 3.1
Random matrix models and their applications / edited by Pavel M. Bleher, Alexander R. Its.
Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
( Mathematical sciences research institute publications; Vol. 40 )
43 317

Metoda Monte Carlo: a možnosti jejího uplatnění / František Fabian, Zdeněk Kluiber.
Praha: PROSPEKTRUM, 1998.
43 324

M 4.1
Lekcii o približennych vyčislenijach / A. N. Krylov.  5. izdanije.
Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo techniko-teoretičeskoj literatury, 1950.
43 413

M 4.2
Learning Swift: building Apps for macOS, iOS, and beyond / Jon Manning, Paris Buttfield-Addison, Tim Nugent. Třetí vydání.
Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2018.
43 282

Swift protocol-oriented programming: increase productivity and build faster applications with Swift 5 / Jon Hoffman. Čtvrté vydání.
Birmingham: Packt Publishing, 2019.
43 288

Programming in Lua / Roberto Ierusalimschy.  Čtvrté vydání.
Rio de Janeiro: Lua. org, 2016.
43 449

M 4.8
Effective computation in physics / Anthony Scopatz, Kathryn D. Huff.
Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2015.
43 281

M 5.4
Kufřík matematických záhad profesora Stewarta / Ian Stewart; [z anglického originálu přeložili Lukáš Georgiev, Jiřina Vítů].
Praha: Argo, Dokořán, 2019.
( Edice Aliter; Svazek 70 )
43 298

Nula: životopis jedné nebezpečné myšlenky / Charles Seife; [z anglického originálu přeložili Jana a Pavel Houserovi].
Praha: Dokořán, Argo, 2019.
( Edice Aliter; Svazek 71 )
43 301

Hudba v číslech, čísla v hudbě: od Pythagora k Schoenbergovi / Eli Maor; [z anglického originálu přeložil Vít Penkala].
Praha: Argo, Dokořán, 2020.
( Edice Aliter; Svazek 73 )
43 302

Matematická kniha: od Pythagora po 57. dimenzi. 250 milníků v dějinách matematiky / Clifford A. Pickover; [z anglického originálu přeložil Petr Holčák].
Praha: Argo, Dokořán, 2012.
( Edice Zip; Svazek 29 )
43 315

Fyzika a pravděpodobnost / František Fabian, Zdeněk Kluiber.
Praha: ARSCI, 2005.
43 323

Láska a matematika: srdce skryté skutečnosti / Edward Frenkel; [z anglického originálu přeložil Jan Hůla].
Praha: Argo, Dokořán, 2020.
( Edice Zip; Svazek 64 )
43 373

Umění odhadu (část čtvrtá) / Jacob Bernoulli; [z latiny přeložila Jana Malá, editors Helena Durnová, Pavel Šišma].
Praha: Togga, Brno: Masarykova univerzita, 2020.
( fontes scientiae; sv. 4 )
43 391

M 6.1
NIST handbook of mathematical functions / editors Frank W. J. Olver, Daniel W. Lozier, Ronald F. Boisvert, Charles W. Clark.
New York: National Institute of Standards and Technology, 2010.
43 401

PE
Activity report 1952-1967.
Praha: Fysikální ústav, [1967].
43 410

Activity report.
Prague: Institute of Physics, 1969.
43 411

Activity report 1990-1994.
[Prague]: Institute of Physics AS CR, 1995.
43 406

The best writing on mathematics 2019 / editor Mircea Pitici.
Princeton: Princeton University Press, 2019.
43 442

Handbook of magnetic materials. Volume 25 / editor Ekkes Brück.
Amsterdam: North-Holland, 2016.
43 338

Handbook of magnetic materials. Volume 26 / editor Ekkes Brück.
Amsterdam: North-Holland, 2017.
43 339

Axions: theory, cosmology, and experimental searches / editors Markus Kuster, Georg Raffelt, Berta Beltrán.
Berlin: Springer-Verlag, 2008.
( Lecture notes in physics; Volume 741 )
43 289

Green's functions in classical physics / Tom Rother.
Cham: Springer Nature, 2017.
( Lecture notes in physics; Volume 938 )
43 284

Introduction to the physics of massive and mixed neutrinos / Samoil Bilenky. Druhé vydání.
Cham: Springer Nature, 2018.
( Lecture notes in physics; Volume 947 )
43 286

Advanced lectures on general relativity / Geoffrey Compere.
Cham: Springer Nature, 2019.
( Lecture notes in physics; Volume 952 )
43 283

Yet another introduction to dark matter: the particle physics approach / Martin Bauer, Tilman Plehn.
Cham: Springer Nature, 2019.
( Lecture notes in physics; Volume 959 )
43 287

Quantum optomechanics and nanomechanics / edited by Pierre-Francois Cohadon, Jack Harris, Florian Marquardt, Leticia F. Cugliandolo.
New York: Oxford University Press, 2020.
Akce: Lecture notes of the Les Houches summer school. Volume 105 (03.08.-28.08.2015: Les Houches, Francie)
43 359

Intergrability: from statistical systems to gauge theory / edited by Patrick Dorey, Gregory Korchemsky, Nikita Nekrasov, Volker Schomerus, Didina Serban, Leticia Cugliandolo.
New York: Oxford University Press, 2019.
Akce: Lecture notes of the Les Houches summer school. Volume 106. (06.06.-01.07.2016: Les Houches, Francie)
43 334

Effective field theory in particle physics and cosmology / edited by Sacha Davidson, Paolo Gambino, Mikko Laine, Matthias Neubert, Christophe Salomon.
New York: Oxford University Press, 2020.
Akce: Lecture notes of the Les Houches summer school. Volume 108. (Les Houches 2017, Francie)
43 358

Fundamental aspects of turbulent flows in climate dynamics / edited by Antoine Venaille, Freddy Bouchet, Tapio Schneider, Christophe Salomon.
New York: Oxford University Press, 2020.
Akce: Lecture notes of the Les Houches summer school. Volume 109
43 333

Organic nanophotonics / edited by Fabrice Charra, Vladimir M. Agranovich, François Kajzar.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
( NATO science series: II: mathematics, physics and chemistry; Vol. 100 )
Akce: Proceedings of the NATO advanced research workshop on Organic nanophotonics (25.08.-29.08.2002: Aix-en-Provence, Francie)
43 325

DIFFRACTION 2002: interpretation of the new diffractive phenomena in quantum chromodynamics and in the S-matrix theory / edited by R. Fiore, L. L. Jenkovszky, M. I. Kotsky, V. K. Magas, A. Papa.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
( NATO science series: II: mathematics, physics and chemistry; Vol. 101 )
Akce: Proceedings of the NATO advanced research workshop on Interpretation of the new diffractive phenomena in quantum chromodynamics and in the S-matrix theory (31.08.-06.09.2002: Alushta, Ukrajina)
43 326

Nanostructured materials and coatings for biomedical and sensor applications / edited by Y. G. Gogotsi, Irina V. Uvarova.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
( NATO science series: II: mathematics, physics and chemistry; Vol. 102 )
Akce: Proceedings of the NATO advanced research workshop on Nanostructured materials and coatings for biomedical and sensor applications (04.08.-08.08.2002: Kyjev, Ukrajina)
43 327

Learning from nature how to design new impantable biomaterials: from biomineralization fundamentals to biomimetic materials and processing routes / edited by R. L. Reis, S. Weiner.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004.
( NATO science series: II: mathematics, physics and chemistry; Vol. 171 )
Akce: Proceedings of the NATO advanced study institute on Learning from nature how to design new impantable biomaterials:from biomineralization fundamentals to biomimetic materials and processing routes (13.10.-24.10.2003: Alvor, Portugalsko)
43 328

Mixed ionic electronic conducting perovskites for advanced energy systems / edited by Nina Orlovskaya, Nigel Browning.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004.
( NATO science series: II: mathematics, physics and chemistry; Vol. 173 )
Akce: Proceedings of the NATO advanced research workshop on Mixed ionic electronic conducting (MIEC) perovskites for advanced energy system (08.06.-12.06.2003: Kyjev, Ukrajina)
43 329

New symmetry principles in quantum field theory / edited by J. Fröhlich, G. 't Hooft, A. Jaffe, G. Mack, P. K. Mitter, R. Stora.
New York: Plenum Press, 1992.
( NATO ASI series. Series B: Physics; Vol. 295 )
Akce: Proceedings of a NATO advanced study institute on New symmetry principles in quantum field theory (16.07.-27.07.1991: Cargese, Francie)
43 330

Solid state physics. Volume 68 / edited by Robert E. Camley, Robert L. Stamps.
Cambridge: Academic Press, 2017.
43 337

Solid state physics. Volume 69 / edited by Robert E. Camley, Robert L. Stamps.
Cambridge: Academic Press, 2018.
43 336

Solid state physics. Volume 70. Recent advances in topological ferroics and their dynamics / edited by Robert L. Stamps, Helmut Schultheiß.
Cambridge: Academic Press, 2019.
43 335

Diffusion in solids: fundamentals, methods, materials, diffusion-controlled processes / Helmut Mehrer.
Berlin: Springer-Verlag, 2007.
( Springer series in solid state science; Volume 155 )
43 396

Electronic states in crystals of finite size: quantum confinement of Bloch waves / Shang Yuan Ren.  Druhé vydání.
Singapore: Springer Nature, 2017.
( Springer tracts in modern physics; Volume 270 )
43 375

Quantum phononics: introduction to ultrafast dynamics of optical phonons / Kazutaka Nakamura.
Cham: Springer Nature, 2019.
( Springer tracts in modern physics; Volume 282 )
43 380

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019.
[Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2020].
43 400

T 6
Molecular electronics: an introduction to theory end experiment / Juan Carlos Cuevas, Elke Scheer.  Druhé vydání.
Singapore: World Scientific Publishing, 2017.
( World scientific series in nanoscience and nanotechnology; Vol. 15 )
43 461