Knihovna Na Slovance

Text

Knihovna Na Slovance disponuje studovnou, kam je možné prezenčně zapůjčit literaturu z volného fondu tedy knihy a tištěné časopisy, sborníky, noviny apod. Ve studovně je k dispozici také počítač s přístupem k předplaceným elektronickým časopisům a e-knihám. Ostatním zájemcům o knihovní fond z knihovny Na Slovance doporučujeme využít meziknihovní výpůjční službu přes jejich domovskou knihovnu (knihovna kde jsou zaregistrováni).

Kontakt a otevírací doba

Telefon: 266 052 685, e-mail: knihovna [at] fzu [dot] cz (knihovna[at]fzu[dot]cz)

Adresa: Na Slovance 1999/2
182 00 Praha 8

Meziknihovní výpůjční služba: Mgr.Miroslava Volfová
Telefon: 266 052 633, e-mail: knihovna [at] fzu [dot] cz (knihovna[at]fzu[dot]cz)volfova [at] fzu [dot] cz (volfova[at]fzu[dot]cz)

Vedoucí knihovny: Mgr. Jiří Skružný
Telefon: 266 052 979, e-mail: skruznyj [at] fzu [dot] cz (skruznyj[at]fzu[dot]cz)

Otevírací hodiny

Pondělí - Středa

8:00 - 16:00

Čtvrtek

8:00 - 15:30

Pátek

8:00 - 15:15