Spolupráce s průmyslem

Perex

FZU aktivně nabízí své výstupy průmyslovým firmám. Technologie, software, výzkumné služby i spolupráci formou smluvního nebo společného výzkumu zprostředkovává skupina Transferu znalostí a technologií. Smluvní výzkum a dále přenos technologií formou licencí k patentům jsou nejčastější formy spolupráce. FZU má také dřívější zkušenosti z firemního prostředí, které využívají při aplikacích inovativních technologií v praxi. 

Text
 1. Licence k technologiím a technickým řešením
  Poskytujeme práva k využití technologií, které jsou zpravidla chráněny průmyslovým právem (patenty, užitnými vzory) nebo jsou ve formě utajeného know-how. FZU může být jediný vlastník průmyslových práv nebo jeho spoluvlastníkem. Konkrétní podmínky k jednotlivým nabídkám sdělí zaměstnanci oddělení transferu technologií.
   
 2. Licence k software
  FZU poskytuje práva k využití software, který je chráněn autorským právem. Zpravidla, jsme jediný vlastník autorských práv. Konkrétní podmínky k jednotlivým nabídkám sdělí zaměstnanci oddělení transferu technologií.
   
 3. Smluvní a kolaborativní výzkum
  Nabízíme odborné kapacity pro inovativní služby vycházející z potřeb firem a průmyslových partnerů. Smluvní výzkum zpravidla zahrnuje odbornou dodávku objednavateli pouze s využitím kapacit FZU, u které zadavatelé obvykle definují rozsah, cíl a stanoví finanční rámec spolupráce. Odborní pracovníci následně poskytují odbornou podporu a znalosti formou testování, vývoje technologií, realizací funkčních vzorků nebo prototypů a dalších výzkumných činností.

  Kolaborativní výzkum zahrnuje společný výzkumný projekt FZU s průmyslovým partnerem nebo partnery, ve které každý z partnerů plní svoji danou roli a společným úsilím směřují ke stanovenému cíli. Každá forma spolupráce a její aspekty, včetně práv k nově vzniklému duševnímu vlastnictví jsou ošetřeny smlouvou.

 4. Výzkumné služby
  V rámci výzkumných služeb nabízíme ke komerčnímu využití volnou kapacitu experimentálních zařízení, včetně odborných služeb, obsluhy těchto zařízení a vyhodnocování výsledků. Výzkumné služby FZU obvykle zahrnují odborná měření, testování, kontrolu kvality a analytické služby pro firmy i další výzkumné organizace. Každá výzkumná služba je ošetřena smlouvou.

Transfer znalostí a technologiítto [at] fzu [dot] cz (tto[at]fzu[dot]cz)