Perex

Dlouhodobě se věnujeme zavádění moderních postupů v oblasti personálního řízení a zlepšování pracovních podmínek a prostředí pro naše zaměstnance. Naše strategické cíle a priority jsou stanoveny v HR Strategii pro období 2024-2026, která zahrnuje klíčové oblasti, jako je nábor a výběr zaměstnanců, rozvoj talentů, podpora organizační kultury a diverzity či implementace nástrojů pro efektivní personální řízení. Konkrétní kroky k dosažení těchto cílů jsou podrobně popsány v Akčním Plánu 2024-2026. 

Text
Ocenění HR Excellence in Research - dokumenty

Akční plán 2024-2026
HR Strategie 2024-2026

_____________________________________________________________

Akční plán 2021-2023 VYHODNOCENÍ
Akční plán 2021-2023 
_____________________________________________________________ 

Akční plán 2019-2020 VYHODNOCENÍ 
Akční plán 2019-2020

Další související dokumenty