Ocenění HR Excellence in Research Award je prostředkem veřejného uznání pro výzkumné instituce, které vykázaly významný pokrok ve sladění postupů, které uplatňují v oblasti lidských zdrojů (HR), s principy stanovenými v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Nutný předpoklad pro žádosti o granty – Horizon Europe, GAČR, OP JAK.

Fyzikální ústav Akademie věd ČR (FZU) je od 26. dubna 2019 držitelem ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu).

 

HLAVNÍ MILNÍKY
PROJEKTU HR AWARD

 

 

 

Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti výzkumu (HRS4R) vznikla díky Evropské komisi, aby podpořila výzkumné instituce při implementaci Evropské Charty a Kodexu do jejich zásad a postupů. Zásady Charty a Kodexu upřesňují role, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Hlavním cílem je vytvořit atraktivní, otevřený a dlouhodobě udržitelný pracovní trh, který výzkumným pracovníkům zajistí stejná práva a povinnosti kdekoliv v Evropské unii.

NOVINKY

Krystalografka Monika Kučeráková uspěla v soutěži L'Oréal Pro ženy ve vědě

Anotace

Významné ocenění L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě převzala na slavnostním vyhlášení 18. ročníku Ing. Monika Kučeráková, Ph.D. Úspěšná vědkyně patří mezi nejzkušenější krystalografy a krystalografky v Česku. Zeptali jsme se jí nejen na vědeckou kariéru, ale také na její názor na roli žen ve vědě a osobní zkušenosti s vyvažováním pracovního a rodinného života.

Zobrazit více novinek

 

KONTAKTY

Mgr. Simona Dačeva
Vedoucí pracovní skupiny HRS4R

daceva [at] fzu [dot] cz (daceva[at]fzu[dot]cz)

Ing. Jiří Červenka, Ph.D.
Vědecký tajemník

cervenka [at] fzu [dot] cz (cervenka[at]fzu[dot]cz)