Akreditované studijní programy

Text

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., je významným školícím pracovištěm pro celou řadu fyzikálních oborů. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje akreditované studijní programy. V rámci těchto programů mohou být na pracovištích Fyzikálního ústavu školeni studenti pro doktorské (PhD) a magisterské studium. V následující tabulce je uveden seznam akreditovaných oborů.

Akreditované studijní programy ve FZÚ

Dohoda s VŠ Název programu Název oboru  Platnost
akreditace
FCHI VŠCHT Praha Molekulární chemická fyzika a senzorika SP dále nedělený 13.12.2029
FCHI VŠCHT Praha Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté) Technická kybernetika 31.12.2024
FCHT VŠCHT Praha Chemie a technologie materiálů SP dále nedělený 29.09.2029
FCHT VŠCHT Praha Chemie  SP dále nedělený 29.09.2029
FS TU Liberec Aplikovaná mechanika SP dále nedělený 06.06.2028
MFF UK Praha Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika SP dále nedělený 23.11.2032
MFF UK Praha Částicová a jaderná fyzika SP dále nedělený 28.11.2028
MFF UK Praha Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum SP dále nedělený 23.11.2032
MFF UK Praha Fyzika nanostruktur a nanomateriálů SP dále nedělený 28.11.2028
MFF UK Praha Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí SP dále nedělený 28.11.2028
MFF UK Praha Fyzika povrchů a rozhraní SP dále nedělený 28.11.2028
MFF UK Praha Kvantová optika a optoelektronika SP dále nedělený 28.11.2028
MFF UK Praha Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika SP dále nedělený 28.11.2028
PřF UK Praha Mikrobiologie SP dále nedělený 23.10.2029
PřF UP Olomouc Aplikovaná fyzika SP dále nedělený 08.08.2028

Kromě doktorských a magisterských (nebo diplomových) prací je možné ve FZÚ vypracovat i práce bakalářské.

Fyzikální ústav také spolupracuje se středními školami. Je možné dohodnout přednášky pro jejich studenty i učitele a je také možné vypracovat ve FZÚ středoškolské práce.