Akreditované studijní programy

Text

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., je významným školícím pracovištěm pro celou řadu fyzikálních oborů. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje akreditované studijní programy. V rámci těchto programů mohou být na pracovištích Fyzikálního ústavu školeni studenti pro doktorské (PhD) a magisterské studium. V následující tabulce je uveden seznam akreditovaných oborů.

Akreditované studijní programy ve FZÚ

Dohoda s VŠ Název programu Název oboru  Platnost
akreditace
MFF UK Praha Fyzika Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika 31.12.2024
MFF UK Praha Fyzika Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum 31.12.2024
MFF UK Praha Fyzika Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí 31.12.2024
MFF UK Praha Fyzika Fyzika povrchů a rozhraní 31.12.2024
MFF UK Praha Fyzika Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika 31.12.2024
MFF UK Praha Fyzika Kvantová optika a optoelektronika 31.12.2024
MFF UK Praha Fyzika Subjaderná fyzika 31.12.2024
MFF UK Praha Fyzika Fyzika nanostruktur 31.12.2024
ČVUT Praha Aplikace přírodních věd Fyzikální inženýrství

31.7.2023

MFF UK Praha Fyzika Fyzika 31.12.2024
MFF UK Praha Fyzika Částicová a jaderná fyzika 31.12.2024
VŠCHT FCHI Praha Fyzika Molekulární chemická fyzika a senzorika 21.11.2029

Kromě doktorských a magisterských (nebo diplomových) prací je možné ve FZÚ vypracovat i práce bakalářské.

Fyzikální ústav také spolupracuje se středními školami. Je možné dohodnout přednášky pro jejich studenty i učitele a je také možné vypracovat ve FZÚ středoškolské práce.