Nacházíte se

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR mají podíl na úspěšném vývoji nové unikátní očkovací vakcíny proti borelióze

Vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně společně s pražskými kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se společností Bioveta a.s., vyvinuli re­kombinantní vakcínu proti boreliové infekci. V preklinických experimentech byla prokázána schopnost vakcíny navodit protilátkovou odpověď u myší a psů. U vakcinovaných zvířat nebyly pozorovány žádné vedlejší nežádoucí reakce.

Unikátnost vakcíny, kterou vyvinuli čeští vědci, spočívá ve způsobu konstrukce rekombinantních antigenů a celé vakcíny, která by měla chránit proti nejrozšířenějším kmenům původců boreliózy. Vědci v patentu mimo jiné definovali boreliové antigeny, tedy části bakterií které by měly být rozlišovány protilátkami imunizovaného jedince. Spojením úseků povrchových proteinů z různých kmenů borelií vytvořili unikátní antigeny, které by měly navodit účinnou protektivní imunitní odpověď proti hlavním kmenů borelií. Tyto antigeny jsou rovněž předmětem patentové ochrany prostřednictvím přihlášky národního patentu PV 2014/320.

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR pod vedením doc. Ing. Ireny Kratochvílové, Ph.D. vypracovali model interakcí jednotlivých částí vakcinačního konstruktu, na jehož základě byl pak celý systém navržen a vytvořen a dále analyzovali vliv vybraných parametrů na jednotlivé (zejména lipidní) části komplexu.

Schéma vakcinačního konstruktu

Práce na projektu byla podpořena v rámci grantů GA ČR P304/10/1951 Nanoliposomy pro vývoj rekombinantních vakcín a cílených imunoterapeutik a TA ČR TA01011165 Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace, jichž se Fyzikální ústav AV ČR zúčastnil jako spoluřešitel.

Podrobnější informace o nové vakcíně a jejím vývoji.