Nacházíte se

V ELI probíhají evropsko-americké rozhovory o spolupráci ve využití laserů

Za velkého zájmu vědecké komunity a klíčových agentur probíhá ve výzkumném centrum ELI Beamlines dvoudenní akce s názvem Dialog USA-ELI. Hlavním cílem setkání je navázat na dosavadní výbornou spolupráci při budování celosvětově unikátních výzkumných center ELI a identifikovat možnosti další spolupráce s ELI jak na úrovni výzkumnými institucí a univerzit, tak na vládní úrovni.

Akce organizované z podnětu amerického ministerstva zahraničí se účastní zástupci amerických vládních agentur (Department of Energy, National Science Foundation, či Air Force Office of Scientific Research) stejně jako řada významných osobností z amerických výzkumných organizací a univerzit. Záštitu nad akcí převzal americký velvyslance v České republice Stephen King.

Účastníci setkání Dialog USA-ELI

Pozvání jako hlavní řečník přijal držitel Nobelovy ceny za fyziku za rok 2018 Gerard Mourou, který je jedním z ideových otců ELI a díky svému dlouholetému působení na amerických a evropských výzkumných organizacích je nejlepším případem možných synergií ve využívání kapacit a spolupráce obou výzkumných komunit.

Držitel Nobelovy ceny za fyziku Gerard Mourou při své přednášce

Udělení Nobelovy ceny za inovace v laserových technologiích je dokladem mimořádného potenciálu, který tyto technologie mají pro oblast výzkumu a současně pro široké průmyslové a společenské využití.

Za českou vládu se akce účastní náměstek ministra školství Pavel Doleček.

Diskuse při setkání Dialog USA-ELI

Program dvoudenní akce se se skládá z řady přednášek a diskusních panelů, které cílí na identifikování konkrétních možností využití ELI infrastruktury americkými výzkumnými týmy a možnosti zapojení Spojených států amerických na provozu a případně formálních strukturách ELI.

„Tato akce potvrzuje, že ELI již nedlouho po svém otevření hraje významnou roli na poli evropské i světové vědy“ doplňuje Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR

Další fotografie ze setkání najdete na webu ELI Beamlines

Tisková zpráva ELI Beamlines ze dne 21. 2. 2019.
Více informací: Michael Vích, PR manažer, tel.:724 600 770, michael [dot] vichateli-beams [dot] eu