Nacházíte se

Středoškolský student uspěl ve státním kole SOČ s prací vytvořenou ve Fyzikálním ústavu

Jiří Sokol, student 2. ročníku gymnázia v Litomyšli, se podílel v rámci projektu Otevřená věda II ve Fyzikálním ústavu AV ČR na řešení problematiky "Jevy na rozhraní organických materiálů a diamantu". Projekt Otevřená věda má za cíl systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti. Jiří Sokol se seznámil a samostatně pracoval s pokročilými experimentálními technikami mikroskopie atomárních sil, optické mikroskopie a mikro-elektrochemické syntézy. Se svou studentskou prací pak obhájil 1. místo v okresním a krajském kole SOČ (Středoškolská odborná činnost) v oboru Fyzika a následně se umístil na 3. místě ve státním kole této soutěže. Vedoucím práce byl RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. (FZÚ AV ČR).

Jiří Sokol (vpravo) s vedoucím své první vědecké práce.