Nacházíte se

Stav projektu ELI Beamlines

Projev ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR prof. J. Řídkého, přednesený na Akademickém sněmu AV ČR 21. dubna 2016

Vážení hosté, dámy a pánové, vážení členové sněmu!

Rád bych využil této příležitosti a seznámil Vás s několika důležitými aspekty projektu laserového centra ELI. Jak asi víte, Fyzikální ústav je zodpovědný za celý projekt ELI – Beamlines, který vzniká v Dolních Břežanech. Ten spolu s dalšími dvěma pilíři projektu ELI v Rumunsku a Maďarsku vytvoří Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury podle unijního práva – tzv. organizaci typu ERIC. Předpokládáme, že tato organizace vznikne v příštím roce.

Podle představ 6 zemí, které se v současné době na zakládání ELI – ERIC podílejí, bude 80 % výzkumné kapacity k dispozici mezinárodní komunitě a 20 % bude vyhrazeno domácím uživatelům. Přitom naše výzkumné projekty budou podléhat stejnému peer review jako projekty zahraniční, aby byla zajištěna jejich vědecká kvalita.

Abychom co nejvíce usnadnili přístup českých uživatelů k možnostem, které výzkum na ELI bude poskytovat, založil Fyzikální ústav už v roce 2009 konsorcium ELI – CZ, které v současné době sdružuje 8 univerzit a 6 ústavů Akademie věd. Naší snahou je, aby členové sdružení byli co nejlépe připraveni na výzkumnou činnost na ELI od prvního dne, a zároveň se snažíme získat zpětnou vazbu od budoucích domácích uživatelů, tak aby jejich výzkum byl co možná nejefektivnější.

Zdroj: Bogle Architects

Myslím, že toto vše jasně dokládá, že Fyzikální ústav, respektive Akademie věd, nebuduje svoji vlastní infrastrukturu, ale poskytuje službu celé naší vědecké komunitě v zainteresovaných oborech. V této souvislosti bych rád poděkoval vedení Akademie za soustavnou a nemalou podporu, kterou Fyzikálnímu ústavu poskytuje od roku 2008 a bez které by budování ELI – Beamlines nebylo vůbec možné.

Děkuji za pozornost.

Jan Řídký