Nacházíte se

První část laserového systému nové generace v centru ELI Beamlines zprovozněna

V minulých dnech byla úspěšně dokončena fyzická instalace laserového systému L3-HAPLS (High repetition rate Advanced Petawatt Laser System), jehož komponenty byly v červnu tohoto roku dodány z americké Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) do výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Na instalaci laseru od konce září intenzivně pracoval společný tým vědeckých a technických pracovníků z LLNL a centra ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR. Po připojení a zprovoznění chladících, vakuových, elektrických a elektronických systémů laseru byly v minulých dnech uvedeny do provozu první části vlastního laserového řetězce. První zprovozněná část systému L3-HAPLS, tvořená oscilátorem a čerpacím laserem poskytujících pulsy s energií 2 J a opakovací frekvencí 10 Hz, je rovněž první významnou laserovou jednotkou celého centra ELI Beamlines uvedenou do provozu.

V příštích dnech budou dále zprovozněny čtyři bloky laserových diodových jednotek, poskytujících světelné pulsy o výkonu 800 kW, které jsou nejsilnějšími, dosud vyrobenými bloky laserových diod na světě. V prvních měsících roku 2018 bude následně uveden do provozu hlavní laserový zesilovač systému L3-HAPLS, čímž bude zahájeno testování kompletního laserového řetězce.

Laserový systém L3-HAPLS představuje novou generaci diodově čerpaných, vysokoenergetických výkonových laserových systémů. Jako jediný na světě je postaven výlučně na vysokovýkonových polovodičových laserových diodách a díky novým technologiím využívajícím diodového světla 10 pulsů za vteřinu několikanásobně překonává systémy instalované jinde ve světě. Tento nejmodernější laser svého druhu bude mít široké spektrum využití a bude sloužit v mnoha oblastech základního i aplikovaného výzkumu. Mezi jeho nejvýznamnější aplikace patří kompaktní laserem buzené urychlování částic pro nové lékařské postupy eliminace zhoubných nádorů nebo generace krátkopulsního rentgenového záření pro mikroskopii s vysokým prostorovým a časovým rozlišením pro materiálový a biomedicínský výzkum.