Nacházíte se

Nový ERC grant ve Fyzikálním ústavu AV ČR se zaměří na výzkum exotických stavů magnetických materiálů

Pevné, kapalné a plynné skupenství látek jsou všeobecně známá. Ovšem výčet možných stavů (skupenství), ve kterých se látky mohou vyskytovat, je v podstatě neomezený. Pochopení vlastností těchto stavů a přechodů mezi nimi je jedním z hlavních cílů fyziky pevných látek. Jan Kuneš z Oddělení teorie kondenzovaných látek Fyzikálního ústavu AV ČR získal prestižní ERC Consolidator Grant na výzkum exotických stavů nových magnetických materiálů.

V projektu s názvem EXMAG (Excitonic magnetism of strongly correlated materials) bude zkoumat fyzikální vlastnosti tzv. excitonového kondenzátu. Jedná se o stav silně interagující elektronové kapliny, který byl teoreticky předpovězen, mimo jiné, v nedávných pracích Kunešovy skupiny. Projekt si klade za cíl podrobně popsat vlastnosti excitonového kondenzátu za různých podmínek, identifikovat ty, které mají zajímavý aplikační potenciál, a navrhnout materiály, ve kterých mohou být realizovány.

Rozložení hustoty magnetického momentu vyvolané excitonovou kondenzací v krystalu Pr0.5Ca0.5CoO3

Grant, který je druhým individuálním ERC grantem ve Fyzikálním ústavu AV ČR (po ERC Advanced Grantu Tomáše Jungwirtha), dovolí Kunešovi rozšíření jeho pracovní skupiny o dva postdoky a dva doktorandy a zajistí její financování na příštích pět let. Hlavním nástrojem k realizaci projektu bude paralelní počítač za 150.000 EUR. Ten umožní provádění rozsáhlých kvantověmechanických výpočtů a poskytne prostředí pro vývoj příslušných programů, který se v superpočítačových centrech uživatelského typu provádí obtížně.

Po získání Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě UK v roce 2002 působil Jan Kuneš několik let na Kalifornské universitě v Davisu a Augsburgské universitě v Německu. Před pěti lety se vrátil do Fyzikálního ústavu AV ČR sponzorován stipendiem J. E. Purkyně Akademie věd.