Nacházíte se

Laserová centra si vychovávají novou generaci vědců

Laserová centra Fyzikálního ústavu ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech umožní od 7. do 9. září 2018 již podruhé 12 středoškolským studentům v rámci programu Talentové akademie pracovat ve svých vědeckých laboratořích. Snaží se tak najít nejlepší studenty v zemi a ty vychovat a motivovat pro práci v oblasti laserové fyziky. Přístup laserových center k práci s talentovanou mládeží je přitom zcela unikátní, a to především díky volnosti, kterou účastníci během programu dostanou. Na začátku budou mít studenti zadaný výzkumný problém, naučí se pracovat s potřebnými vědeckými přístroji a osvojí si základní postupy. A pak už to bude jen na nich a na jejich týmech, jaký postup práce navrhnou, jakým způsobem provedou jednotlivé experimenty a zpracují získaná data. Vědečtí pracovníci jim přitom v laboratoři budou pouze pomáhat a usměrňovat jejich nápady v rámci možností současné vědy a technologií.

Účastníci Talentové akademie 2017

Studenti letos budou pracovat na výzkumu v oblasti kvantových teček, což jsou velice malé krystaly tvořené jen asi stovkou atomů. Díky své malé velikosti se chovají podle zákonů kvantové fyziky, umožňují tedy jevy jako je teleportace nebo existence hmoty na dvou místech zároveň. „Téma kvantových teček dnes rezonuje vědeckou komunitou, začínají se na trhu objevovat první monitory s touto technologií a kvantové tečky nacházejí slibné uplatnění i v prvních kvantových počítačích. Zvolili jsme aktuální téma velké vědy, o kterém píší prestižní vědecké časopisy, a zabývá se jím mnoho vědeckých skupin. Chceme studentům ukázat, jak vypadá dnešní věda se vším všudy, což nedokážeme, když jim zadáme několik set let vyřešený vědecký problém,“ řekl vědecký pracovník Centra HiLASE Michal Vyvlečka.

Dvanáct účastníků Talentové akademie, kteří tento týden dorazí do laserových center, bylo vybráno z několika desítek přihlášených. Absolvovali náročný test, jenž prověřil jejich schopnost porozumět vědeckému textu a pomocí kreativního myšlení nalézt originální řešení problému na základě získaných znalostí. Jaroslav Nejdl, jeden z mentorů účastníků Talentové akademie, dodal: „Snažíme se studenty především naučit, jak analyzovat komplexní problémy a následně je řešit pomocí vědecké metodiky. To jsou dovednosti, které se ve školách nenaučí, ale pro práci vědce jsou stěžejní.” Výsledky své práce představí studenti v neděli 9. září 2018 na krátké závěrečné konferenci, která proběhne od 10:30 hodin v prostorách výzkumného centra ELI Beamlines.

Laserová centra zůstanou se studenty v kontaktu i celý následující rok. Nejlepším z nich bude nabídnuta stáž ve vědeckých týmech a v rámci dalších aktivit budou moci ještě blíže nahlédnout do výzkumu v oblasti laserové fyziky. „Doufáme, že účast v Talentové akademii pomůže středoškolským studentům nalézt vhodnou oblast studia na vysoké škole. Díky dlouhodobé spolupráci pak neztrácíme se studenty kontakt a postupně je připravujeme na práci ve vědě a v ideálním případě přímo v našich laserových centrech,“ uzavírá Hana Strnadová z PR oddělení ELI Beamlines.

Vědci v laserové laboratoři

Základní informace pro zájemce:
Organizátoři: Fyzikální ústav AV ČR – laserová centra ELI Beamlines a HiLASE
Nezávislá porota je složena z vědců Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Profil uchazeče: student čtyřletého gymnázia, vyšších stupňů osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva) či odborné SŠ se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku.
12 finalistů bude vybráno odbornou porotou do 20. 7. 2018 a výsledky budou zveřejněny na stránkách Fyzikálního ústavu AV ČR www.fzu.cz.

Více informací: www.fzu.cz/talentova-akademie, www.facebook.com/TalentovaAkademie
Ilustrační fotografie: bit.ly/IlustracniFoto_TA2018

Kontakt:
HiLASE: Radka Kozáková, Radka [dot] Kozakovaathilase [dot] cz, 601 560 164
ELI Beamlines: Hana Strnadová, Hana [dot] Strnadovaateli-beams [dot] eu, 601 560 333