Nové lasery pro průmysl a výzkum (projekt HiLASE)

Perex

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Mocek, PhD.
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Masopust
Termín realizace projektu: 1.9.2011 - 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0027
Operační program: Výzkum a Vývoj pro Inovace

Text

Anotace:
Projekt Nové lasery pro průmysl a výzkum, zkráceně HiLASE, je zaměřen na rozvoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy, jež najdou využití v průmyslu, v malých a ve středně velkých výzkumných laboratořích a dále v budoucích evropských zařízeních velkého rozsahu, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA). Projekt se specificky zaměřuje zejména na lasery založené na diodovém čerpání (diode pumped solid state laser systems, DPSSLs) a na vývoj souvisejících technologií.

Laserové centrum HiLASE s těmito parametry bude unikátní nejen v České republice, ale také v Evropě. To přináší nové příležitosti pro evropský výzkum, ale také pro společnosti, které mohou přispívat k uplatnění těchto nových technologií a využívat je.

HiLASE je národním projektem, jehož realizace by měla být financována ze zdrojů strukturálních fondů EU, konkrétně prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (PO2).

Podrobnější informace o projektu HiLASE naleznete na http://www.hilase.cz