Magnetron sputter head for black metal coating

Dovětek
Funkční vzorek "Magnetronová hlava pro naprašování povlaků černých kovů" vzniklý v rámci projektu „Upscaling magnetron sputtering head for black metal coatings fabrication“ programu GAMA 2, TP01010035 podporovaným TAČR.