Integrated circuit for temperature control and reading of output signal of chemical sensor on KBS-4 substrate

Dovětek
Funkční vzorek „Plošný spoj určený pro regulaci teploty a čtení výstupního signálu chemického senzoru na substrátu KBS-4“ vytvořený ve Fyzikálním ústavu, AVČR, v.v.i. v rámci projektu „Kompaktní měřicí systém k substrátům chemických senzorů KBS4“ program GAMA 2, TP01010035 řešeným s finanční podporou TA ČR.