Automatic system of mass flow control of working gasses in MW plasma system PLASMASTR02 with plasma jet channels.

Dovětek
V rámci řešení projektu TAČR jsme vyvinuli automatizovaný systém kontroly průtoku plynu a jejich směsí v plazmovém reaktoru s lineární řadou MW plazmových kanálů s povrchovou vlnou.