Nacházíte se

Noc vědců

Těšíme se na Vás na 14. ročníku Noci vědců, která proběhne v pátek 5.10. 2018!

Přijďte se podívat do našich pracovišť na Slovance, v Cukrovarnické a Dolních Břežanech, kde na vlastní oči spatříte laboratoře, v nichž se dělá špičková věda. Máme pro vás připraveny exkurze s pokusy do našich laboratoří vhodné pro rodiny s dětmi, interaktivní exponáty a workshopy pro starší, přednášky a diskuze s vědci pro širokou veřejnost či specializovaný program pro studenty vysokých škol. Objevte kouzla fyziky ve světě kolem nás v neopakovatelné atmosféře nočních hodin!

Zarezervujte si své místo včas na na rezervace.fzu.cz. Kvůli prostorovým kapacitám je počet míst na většině akcí omezen.

Pracoviště Slovanka

MIKROSTRUKTURA VĚCÍ
Studium materiálů bývá obyčejně považováno za dostatečně suchopárný, odtažitý a náročný obor, kterému se věnují jen specifické skupinky podivínů. Nicméně médii se poslední dobou prohnala vlna článků vyzdvihující studium tu nanokrystalů, tu lékařských stentů. Vybaveni špičkovým, dokonce českým skenovacím elektronovým mikroskopem Tescan FERA3 pokusíme se návštěvníkům ukázat neočekávaně elegantní mikrostruktury zcela banálních každodenních věcí, které jsou svědectvím o umných metodách průmyslové výroby, či o efektivitě evolučních strategií. Nad víčky, skořápkami a ulitami bude dostatek prostoru i pro fyzikální podstatu používaných metod.

Kapacita: 10 míst
Čas: 18:00, 19:15, 20:30, délka exkurze cca 1 hodina


KOVY S TVAROVOU PAMĚTÍ
V tajemné kotelně se skrývá laboratoř, kde vznikají materiály s nevídanými vlastnostmi. Jak se chovají kovy s tvarovou pamětí, k čemu je lze využít a co se v laboratoři vyvíjí bude demonstrováno jak výkladem, tak sérií pozoruhodných pokusů.

Materiály s tvarovou pamětí jsou moderní materiály vyvíjené pro své neobvyklé funkční vlastnosti, jako jsou: tvarová paměť, schopnost vyvolat mechanický pohyb či působit vratně na své okolí silou při vyvolané změně teploty, elektrického či magnetického pole. Materiály s tvarovou pamětí mohou být kovy, ale i polymery, keramiky a nejrůznější hybridní kompozity uměle vyrobené z těchto materiálů. V technických zařízeních mohou nahradit složitější zařízení jako spínače či motory, jejich ovládání je jednoduché a lze je v podstatě libovolně zmenšovat. Během krátké návštěvy budou vysvětleny principy, metody studia a technické využití jevů tvarové paměti v kovech související s tepelně řízenou martenzitickou fázovou transformací, principy aktuace pomocí magnetického pole v kovech a kompozitech, či funkce elektroaktivních polymerů. Nerozumíte některému z těchto termínů? Nebojte, vše vysvětlíme.

Kapacita: 10 míst
Čas: 18:00, 19:15, 20:30, délka exkurze cca 1 hodina

Rezervační portál najdete na rezervace.fzu.cz

Kontakt: Míla Moudrá, tel.: 266 052 124, 606 099 528, e-mail: moudraatfzu [dot] cz

Pracoviště Cukrovarnická

BUŘTY, LASERY, ATOMY – FYZIKA VŠEMI SMYSLY aneb objev svou specializaci

Zveme studenty VŠ fyzikálního a technického zaměření na speciální program na Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR.

Zažijte večer vzrušující praktické fyziky až na dřeň hmoty bez sáhodlouhých odborných přednášek, zato se spoustou experimentů odhalujících krásy nanosvěta. Čtyři hodiny, které mohou nasměrovat vaši budoucnost. Ve Fyzikálním ústavu (FZÚ) uvidíte nejen špičkové vědecké přístroje, ale hlavně se dozvíte a vyzkoušíte si, jak se s nimi doopravdy pracuje a co a proč se s nimi zkoumá. Čeká vás opravdová věda – měření se skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM), mikroskopem atomárních sil (AFM) a Ramanovým spektrometrem. Pomocí praktických experimentů odhalíte mikrostrukturu, chemické složení a elektrické vlastnosti fotonických krystalů, nanodiamantů coby nadějných biosenzorů, či křemíkových nanodrátků a perovskitů pro účinnější fotovoltaické systémy. V závěru večera zjistíte, že bez těchto materiálů už dále nemůžete být. Představíme vám proto i možnosti dlouhodobé spolupráce s FZÚ (bakalářské, diplomové a doktorské práce v oblasti nanovědy a perspektivní pracovní místa).

Program se skládá ze tří bloků věnovaných fyzice vědecké, které doplní v přestávkových blocích fyzika nevážná (ale neméně zábavná :) ), a to zejména pokusy s tekutým dusíkem (uděláme si zmrzlinu), fascinující fyzikální barvy a hlavně diskuze nad čímkoli zajímavým, případně i nezajímavým. Pokud počasí dovolí, opečeme si ke společnému bádání špekáčky. Pokud bude počasí proti, budou utopenci.

Kapacita: 20 míst, rezervace povinná na emailu kricekatfzu [dot] cz
Čas: 18:00 – 23:00

Kontakt: Radek Kříček, tel.: 266 052 124, e-mail: kricekatfzu [dot] cz

Pracoviště Dolní Břežany - HiLASE a ELI Beamlines

ELI Beamlines: 17:00 – 23:00
HiLASE: 17:00 – 22:00

Prostřednictvím tematických přednášek vezmeme návštěvníky na zajímavou pouť přibližující klíčové okamžiky při objevování vlastností světla a vývoje laseru a představíme některé fascinující aplikace nejmodernějších vysokovýkonových a ultraintenzivních laserů v průmyslu i ve vědě a výzkumu. Do útrob center mohou zájemci nahlédnout v rámci speciálních komentovaných prohlídek či prostřednictvím virtuální reality. Připravena je celá řada statických i interaktivních exponátů, laserové bludiště, experimentování se světlem a lasery. Dále chystáme netradiční světelné projekce fyzikálních simulací přímo na laserovou budovu a mnohé další aktivity.

Podrobné informace o programu jednotlivých center naleznete na webu HiLASE a ELI Beamlines.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:

Společně s našimi vědci se vydáte do útrob laserové budovy. Nahlédnete na jednotlivé laserové systémy ELI Beamlines a navštívíte některé z experimentálních hal, které se ukrývají v podzemí. Během prohlídek se srozumitelnou formou dozvíte o našich vědeckých nástrojích, výzkumných aktivitách i architektonických zajímavostech stavby.

Předpokládaná délka prohlídky je 45 minut. Prohlídky budou zahájeny v časech:

17:15
18:15
19:15 (pozor, tato prohlídka proběhne v angličtině!)
20:15
21:15

POPULÁRNĚ–NAUČNÉ PŘEDNÁŠKY:

18:00 – 19:00 Příběh laseru - Od svíčky k fotonu - od fotonu k LASERU
budova centra ELI Beamlines, Mgr. Miroslav Klotz, Ph.D. (ELI Beamlines)
19:30 – 20:30 Laserové aplikace ve všedním i nevšedním životě
budova centra HiLASE, Ing. Martina Žáková, Ph.D. (ELI Beamlines) a Ing. Jan Brajer (HiLASE)

Rezervaci na přednášky doporučujeme (rezervace.fzu.cz).

Virtuální realita

Ve 3D se projdete laboratořemi, které jsou návštěvníkům reálně nepřístupné (ocitnete se tak i v těsné blízkosti nejintenzivnějších laserů světa). Můžete pozorovat interakci laserových svazků v prostředí vakua při vytváření temné husté hmoty nebo simulace urychlování protonů pro lékařské aplikace.

Propojení vědy a umění

Těšit se můžete na bohaté propojení vědy a umění v neopakovatelné atmosféře noci. Připravujeme pro vás speciální světelné projekce fyzikálních simulací na laserovou budovu ELI Beamlines i netradiční hudební překvapení.

Interaktivní exponáty

Interaktivní i statické exponáty vám přiblíží některé specifické vlastnosti laseru, představí skutečné součástky moderní laserové laboratoře, ale i funkční historické kousky. Vyzkoušíte si například dálkové řízení laserového zrcadla, pomocí laserového paprsku si změříte tloušťku svého vlasu a během hry na laserové piano zase zjistíte, zda se ve vás skrývá laserový virtuóz.

Fotokoutek “Staň se vědcem”

Přemýšleli jste někdy o vědecké dráze? Staňte se alespoň na chvíli laserovým fyzikem nebo experimentálním vědcem. Kromě fotky si domů odnesete i zajímavé poznatky o tzv. “čistých prostorech”, ve kterých naši vědci každodenně pracují.

Kontakt:
HiLASE: Kateřina Brejchová, tel.: 724 388 775, e-mail: katerina.brejchovaathilase [dot] cz,
ELI Beamlines: Hana Strnadová, tel.: 601 560 333, e-mail: hana [dot] strnadovaateli-beams [dot] eu


Rezervační portál pro výše uvedené akce najdete na rezervace.fzu.cz

Kompletní informace o Noci vědců najdete na národním webu: www.noc-vedcu.cz; národní facebook sledujte na: www.facebook.com/nocvedcuoficial.