Nacházíte se

Noc vědců

Těšíme se na Vás na 14. ročníku Noci vědců, která proběhne v pátek 5.10. 2018! Program letošního ročníku pro Vás chystáme a najdete jej zde v průběhu léta.


Program ročníku 2017:
K letošnímu, již třináctému, ročníku celoevropské Noci vědců se připojuje i Fyzikální ústav. V průběhu Noci vědců budou v pátek 6.10. otevřeny brány našich pracovišť na Slovance, v Cukrovarnické a Dolních Břežanech, kde budete moci navštívit přednášky našich výzkumných pracovníků a na vlastní oči spatřit laboratoře, v nichž se dělá špičková věda. Máme pro vás připraveny exkurze s pokusy do našich laboratoří vhodné pro rodiny s dětmi, interaktivní exponáty a workshopy pro starší, přednášky a diskuze s vědci pro širokou veřejnost či specializovaný program pro studenty fyziky. Objevte kouzla fyziky ve světě kolem nás v neopakovatelné atmosféře nočních hodin!

Kvůli prostorovým kapacitám je počet míst na některých akcích omezen. Zarezervujte si své místo včas na na rezervace.fzu.cz

Pracoviště Slovanka

TAJEMSTVÍ VESMÍRU A MIKROSVĚTA
Speciální noční přednáška o vzniku a vývoji našeho vesmíru a o souvislosti raného vesmíru se zkoumáním nejmenších částic hmoty na urychlovačích.
Jakub Vošmera, MMath (Oddělení teorie a fenomenologie částic, Sekce fyziky elementárních částic)

Kapacita: 80 míst
Čas: Přednáška bude začínat v 18:00 a 20:00, délka cca 1 hodina

MIKROSTRUKTURA VĚCÍ
Studium materiálů bývá obyčejně považováno za dostatečně suchopárný, odtažitý a náročný obor, kterému se věnují jen specifické skupinky podivínů. Nicméně médii se poslední dobou prohnala vlna článků vyzdvihující studium tu nanokrystalů, tu lékařských stentů. Vybaveni špičkovým, dokonce českým skenovacím elektronovým mikroskopem Tescan FERA3 pokusíme se návštěvníkům ukázat neočekávaně elegantní mikrostruktury zcela banálních každodenních věcí, které jsou svědectvím o umných metodách průmyslové výroby, či o efektivitě evolučních strategií. Nad víčky, skořápkami a ulitami bude dostatek prostoru i pro fyzikální podstatu používaných metod.

Kapacita: 10 míst
Čas: 18:00, 19:15, 20:30, délka exkurze cca 1 hodina

KOVY S TVAROVOU PAMĚTÍ
V tajemné kotelně se skrývá laboratoř, kde vznikají materiály s nevídanými vlastnostmi. Jak se chovají kovy s tvarovou pamětí, k čemu je lze využít a co se v laboratoři vyvíjí bude demonstrováno jak výkladem, tak sérií pozoruhodných pokusů.

Materiály s tvarovou pamětí jsou moderní materiály vyvíjené pro své neobvyklé funkční vlastnosti, jako jsou: tvarová paměť, schopnost vyvolat mechanický pohyb či působit vratně na své okolí silou při vyvolané změně teploty, elektrického či magnetického pole. Materiály s tvarovou pamětí mohou být kovy, ale i polymery, keramiky a nejrůznější hybridní kompozity uměle vyrobené z těchto materiálů. V technických zařízeních mohou nahradit složitější zařízení jako spínače či motory, jejich ovládání je jednoduché a lze je v podstatě libovolně zmenšovat. Během krátké návštěvy budou vysvětleny principy, metody studia a technické využití jevů tvarové paměti v kovech související s tepelně řízenou martenzitickou fázovou transformací, principy aktuace pomocí magnetického pole v kovech a kompozitech, či funkce elektroaktivních polymerů. Nerozumíte některému z těchto termínů? Nebojte, vše vysvětlíme.

Kapacita: 10 míst
Čas: 18:00, 19:15, 20:30, délka exkurze cca 1 hodina

Kontakt: Míla Moudrá, tel.: 266 052 124, 606 099 528, e-mail: moudraatfzu [dot] cz

Pracoviště Cukrovarnická

BUŘTY, LASERY, ATOMY – FYZIKA VŠEMI SMYSLY
Chcete na vlastní kůži zažít, co obnáší fyzika? Laureát Nobelovy ceny Richard Feynman tvrdí: „Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme.“ My vám chceme ukázat, proč kvůli fyzice stojí za to trávit dlouhé hodiny a dny v temných laboratořích. Pokud s námi strávíte večer ve Fyzikálním Ústavu, uvidíte nejen špičkové vědecké přístroje, ale hlavně se dozvíte a vyzkoušíte, jak se s nimi doopravdy pracuje. Nečekejte sáhodlouhé odborné přednášky, ale opravdovou vědu - měření se skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM), mikroskopem atomárních sil (AFM) a ramanovým spektrometrem, vše pod vedením vědeckých pracovníku FzÚ. Pomocí praktických experimentů odhalíte mikrostrukturu, chemické složení a elektrické vlastnosti zkoumaných předmětů. Celovečerní pětihodinový program se skládá ze tří přibližně hodinových bloků věnovaných fyzice vědecké, které doplní fyzika nevážná (ale neméně zábavná :) - pokusy s tekutým dusíkem, propan butanem... Pokud to počasí dovolí, opečeme si ke společnému bádání špekáčky.

Kapacita: 20 míst, rezervace povinná
Čas: 18:00 – 23:00

Kontakt: Míla Moudrá, tel.: 266 052 124, 606 099 528, e-mail: moudraatfzu [dot] cz

Pracoviště Dolní Břežany - HiLASE a ELI Beamlines

ELI Beamlines: 18:00 – 23:00
HiLASE: 18:00 – 22:00

Přijďte se podívat do moderních budov laserových center a poznejte laser jako unikátní zdroj světla a energie! Ocitnete se ve světě technologií využívajících ultraintenzivní a vysokovýkonové lasery, kterými budou vědci v laboratořích schopni např. urychlovat částice, vytvářet podmínky ke studiu procesů odehrávajících se v nitru obřích plynných planet nebo "fotografovat" průběh velice rychlých chemických reakcí.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:

  • Nahlédnete do supermoderní laserové laboratoře a navštívíte experimentální haly.

POPULÁRNĚ–NAUČNÉ PŘEDNÁŠKY:

  • Ukážeme Vám, jak laser funguje, čím je laserové záření jedinečné a co mu umožnilo prosadit se v takřka všech odvětvích lidské činnosti. Představíme roli laserů v každodenním životě, v současném průmyslu i ve vědě.
  • Setkáte se s našimi špičkovými vědci, kteří Vám přiblíží svůj výzkum i životní příběh.

18:00 – 19:00 Laser: supernástroj člověka 21. století
budova centra ELI Beamlines, Mgr. Michal Vyvlečka (HiLASE)
19:30 – 20:30 Laserové aplikace ve všedním i nevšedním životě
budova centra HiLASE, Ing. Martina Žáková, Ph.D. (ELI Beamlines) a Ing. Jan Brajer (HiLASE)
20:30 – 21:30 Femtosekundové lasery v biologii a chemii: studium dynamiky chemických procesů
budova centra ELI Beamlines, Mgr. Miroslav Klotz, Ph.D. (ELI Beamlines)

Rezervaci na přednášky doporučujeme.

VIRTUÁLNÍ REALITA:

  • Ve 3D se projdete laboratořemi, které jsou návštěvníkům reálně nepřístupné.
  • Ocitnete se v těsné blízkosti nejintenzivnějších laserů světa.
  • Můžete pozorovat interakci laserových svazků v prostředí vakua při vytváření temné husté hmoty nebo simulace urychlování protonů pro lékařské aplikace.

INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY A WORKSHOPY:

  • Vyzkoušíte si experimentování se světlem, cestování laserového paprsku laserovým bludištěm, lovení světelných mečů, nacvičíte si práci v laserové laboratoři a mnoho dalšího.

Kontakt:
HiLASE: Tereza Hrejsemnou, tel.: 777 001 396, e-mail: tereza.hrejsemnouathilase [dot] cz,
ELI Beamlines: Hana Strnadová, tel.: 601 560 333, e-mail: hana [dot] strnadovaateli-beams [dot] eu

Rezervační portál najdete na rezervace.fzu.cz