Nacházíte se

Netypické chování nových cholesterických kapalných krystalů s extrémně krátkým krokem spirály v přiloženém elektrickém poli

V. Novotná1, V. Hamplová1, M. Glogarová1, L. Lejček1, E. Gorecka2

Objevili jsme netypické chování nových cholesterických kapalných krystalů v elektrickém poli. Pozitivní dielektrická anizotropie způsobuje reorientaci dlouhé osy molekul v planární cele vlivem elektrického pole a díky velmi krátkému kroku spirály dochází k neobvyklým změnám textury. Byl navržen model založený na pravidelné struktuře defektů (disklinací), který popisuje toto chování a umožňuje výpočet energie kotvení. Bylo zjištěno, že nové kapalně krystalické materiály odvozené od kyseliny mléčné vykazují cholesterickou fázi s krokem spirály 120–200 nm v širokém teplotním intervalu až do pokojových teplot. Objevili jsme netypické chování při aplikaci elektrického pole. Pozitivní dielektrická anizotropie způsobuje reorientaci dlouhé osy molekul v planární cele vlivem elektrického pole. Díky krátkému kroku spirály ve studovaných cholesterických materiálech dochází v poli k neobvyklým změnám textury. Chování molekul bylo popsáno modelem, který zahrnuje přítomnost defektů (disklinací) a silné kotvení molekul na povrchu vzorku. Tento model umožňuje výpočet kotvící energie.

Textura cholesterického kapalného krystalu v přiloženém elektrickém poli. Ve výřezu je chemický vzorec studovaných kapalně krystalických látek.

1Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Czech Republic
2Laboratory of Dielectric and Magnetics Chemistry Department Warsaw University, Warsaw, Poland