Nacházíte se

Neočekávané feroelektrické a magnetické fáze v multiferoelektrické keramice 2H-BaMnO3

Stanislav Kamba1, Dmitry Nuzhnyy1, Maxim Savinov1, Pierre Tolédano2, Valentin Laguta1, Petr Brázda1, Lukáš Palatinus1, Filip Kadlec1, Fedir Borodavka1, Christelle Kadlec1, Petr Bednyakov1, Viktor Bovtun1, Martin Kempa1, Dominik Kriegner3, Jan Drahokoupil1, Jan Kroupa1, Jan Prokleška3, Kamal Chapagain4, Bogdan Dabrowski4, and Veronica Goian1

Strukturní fázový přechod v keramice BaMnO3 byl studován elektronovou a Rentgenovou difrakcí a rovněž spektroskopickými metodami. Ukázali jsme, že BaMnO3 přechází při TC = 130 K do feroelektrické fáze, která má hexagonální symetrii s trojnásobnou elementární buňkou. Fázový přechod je způsoben měknutím optického módu na hranici Brillouinovy zóny. Pod TC je tento mód aktivní v infračervených a Ramanových spektrech a jeho frekvence roste podle Cochranova zákona. Nicméně teplotní závislost permitivity vykazuje neobvyklé chování – pod TC roste téměř lineárně s klesající teplotou a při 60 K nabývá maxima, které je frekvenčně závislé, viz obrázek. Tato disperze v permitivitě může být vysvětlena pohybem feroelektrických doménových stěn.

Teplotní závislost dielektrické permitivity keramiky 2H-BaMnO3 měřené při vybraných frekvencích excitačního elektrického pole.

1Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Na Slovance 2, 182 21 Prague 8, Czech Republic
2Laboratoire de Physique de Systemes complexes, Université de Picardie, 80000 Amiens, France
3Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Ke Karlovu 5, 121 16 Prague 2, Czech Republic
4Department of Physics, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA