Transport náboje a fázové přechody v oxidech kobaltu studované s využitím terahertzové spektroskopie

Anotace

Oxidy kobaltu zahrnují širokou třídu materiálů s významnou korelací elektronů, která způsobuje velkou rozmanitost vlastností (mj. vysoký termoelektrický koeficient nebo supravodivost). Ionty kobaltu v těchto látkách mohou mít různé elektronové konfigurace, což je základem velmi složitého a často rozporuplného chování při změně složení a teploty. Transport náboje je jedním z nejdůležitějších procesů, který vypovídá o vnitřním stavu těchto materiálů, a současně je velmi důležitý pro potenciální aplikace. V kobaltitech budeme studovat především fázový přechod kov-izolátor. Ve vrstevnatých kobaltátech se zaměříme na vztah mezi transportem náboje a magnetickým uspořádáním. Budeme systematicky zkoumat spektra vodivosti v terahertzové oblasti, což umožní efektivně identifikovat mechanismy transportu a lokalizaci nositelů náboje v krystalických i polykrystalických materiálech. Kombinací s běžnými charakterizačními metodami získáme souhrnný pohled o chování studováných materiálů.