Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice (VYDRA)

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

VYDRA je série aktivit zaměřených na rozvoj badatelských schopností nadaných studentů středních škol. Snahou je poskytnout studentům informace o tom, jakými způsoby je možné přistupovat k řešení otevřených badatelských úloh (bez předem známého postupu, jak problém uchopit), na co se při jejich řešení zaměřit a s čím je nutné při jejich řešení počítat.

Jednota českých matematiků a fyziků, 12. 9. 2019.

VYDRA je série aktivit zaměřených na rozvoj badatelských schopností nadaných studentů středních škol. Chce studentům ukázat, že reálná fyzika obnáší řadu rozmanitých a tvůrčích činností – formulací řešeného (nejen fyzikálního) problému počínaje, a prezentací výsledků odborné i laické veřejnosti konče. VYDRA je financovaná v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků. Akce je též podporována Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i., a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, a Matematicko-fyzikální fakultou UK.

Celý článek na webu Jednoty českých matematiků a fyziků.

Ilustrační foto: Martin Vokroj.

Klíčová slova: