Nacházíte se

Nanodvojčatění ve slitinách s magnetickou tvarovou pamětí

L.Straka1,2, J.Drahokoupil1, P.Veřtát1, J.Kopeček1, M.Zelený1,2,3, H.Seiner4, O.Heczko1,2

Jako první na světě jsme pozorovali nanodvojčatění na škále desítek nanometrů v mezifázi slitiny Ni-Mn-Ga vykazující jev magnetické tvarové paměti. Práce zahrnovala identifikaci pomocí rentgentové difrakce a teoretických výpočtů poloh, intenzit a tvarů difrakčních maxim a škály nanodvojčatění, následného potvrzení pomocí přímého pozorování v rastrovacím elektronovém mikroskopu a teoretického objasnění vzniku nanodvojčatění pomocí teorie elastického kontinua a výpočtů energie hranic tvořících nanodvojčatění z prvních principů. Náš výsledek přináší důležitý náhled na formování martensitické fáze, která ovlivňuje výsledné vlastnosti materiálu. Prokázaná existence nanodvojčatění v Ni-Mn-Ga je důležitá také pro kritické posouzení předchozích strukturních analýz těchto slitin, jelikož nanodvojčatění generuje zdánlivé symetrie krystalové mřížky, které ve výsledku mohou vést k nesprávné interpretaci pozorovaných komplexních mikrostruktur s hlubokou hiearchií dvojčatění.

Přímé pozorování nanozdvojčatělé mezifáze (při 323 K a 318 K) ve slitině Ni-Mn-Ga při ohřevu a chlazení pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Nanozdvojčatělá mezifáze se objevuje v úzkém teplotním intervalu mezi kubickou austenitickou (325 K) a pseudotetragonální martensitickou fází (313 K a 298 K).

1Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Na Slovance 2, 182 21 Prague 8, Czech Republic
2Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Ke Karlovu 5, 12116, Prague, Czech Republic
3Institute of Materials Science and Engineering, NETME Centre, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, Technická 2896/2, 616 69, Brno, Czech Republic
4Institute of Thermomechanics, Czech Academy of Sciences, Dolejškova 5, 182 00, Prague, Czech Republic