MOBILITY FZU - Mobilita výzkumných pracovníků FZÚ

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Jiří Červenka, Ph.D.
Název projektu: Mobilita výzkumných pracovníků FZÚ
Akronym: MOBILITY FZU
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008215
Termín realizace projektu: 1. 2. 2018 - 31. 1. 2020
Celkové náklady projektu: 41 951 287 Kč
Míra spolufinancování EU: 80,45 %

Anotace

Tento projekt je zaměřen na podporu jak vnější tak vnitřní mobility výzkumných pracovníků ve všech oblastech fyziky, na něž se ústav v rámci své činnosti zaměřuje. Budou realizovány jak příjezdy mladých a seniorních výzkumných pracovníků ze zahraničí, tak i výjezdy mladých a seniorních výzkumných pracovníků FZÚ do zahraničí. Cílem je podpořit rozšíření spolupráce se stávajícími výzkumnými institucemi a posílit další rozvoj dlouhodobě perspektivních vědeckých směrů v oblasti fyziky.

Tento projekt je spolufinancován EU.