MOBILITY FZU 2 - Mobilita výzkumných pracovníků FZÚ 2

Text

Hlavní řešitel: Ing. Johana Burgetová
Název: Mobilita výzkumných pracovníků FZÚ 2
Akronym: Mobility FZU 2
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016627
Termín realizace: 1.2.2020 - 31.12.2022
Celkové náklady: 67 995 605 Kč
Míra spolufinancování EU: 95 %

Anotace:

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu. Cílem projektu je přenos zahraničních zkušeností do FZÚ prostřednictvím zapojení kvalitních výzkumných pracovníků ze zahraničí do výzkumných týmů. Dlouhodobým cílem je rozvoj FZÚ a internacionalizace výzkumu.

Tento projekt je spolufinancován EU.