Nacházíte se

Měření nábojové asymetrie v dvou-leptonových rozpadech párové produkce top kvarků v proton-protonových srážkách při √s = 7 TeV v detektoru ATLAS

G. Aad et al. (ATLAS Collaboration, z FZÚ: J. Chudoba, M. Havránek, J, Hejbal, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kůs, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský, V. Vrba)

Top kvark, nejtěžší známá elementární částice, je díky své extrémní hmotnosti vhodným kandidátem pro hledání signálů za rámcem standardního modelu (SM) částicové fyziky. Fyzika top kvarku patří tradičně k hlavním oblastem výzkumu, na který se pracovníci našeho ústavu zaměřují a kteří také patřili k hlavním autorům práce. Měření nábojové asymetrie v párové produkci top kvarku v proton-protonových srážkách na urychlovači LHC v CERN představuje důležitý test SM částicové fyziky. Platí to především ve vztahu k předchozím měřením z urychlovače Tevatron, kde pozorovaná předozadní asymetrie byla větší než předpovědi SM. Obě asymetrie v párové produkci top kvarku jsou způsobeny narušením parity a nábojové symetrie, tzv. CP symetrie. Toto narušení je ve SM malé, jakákoliv pozorovaná anomálie by znamenala objev nové neznámé fyziky, která by mohla pomoci vysvětlit převahu hmoty nad antihmotou v našem vesmíru. Publikovaná práce prezentuje výsledky měření nábojové asymetrie v proton-protonových srážkách při těžišťové energii 7 TeV zaznamenaných experimentem ATLAS. Výsledná hodnota je plně v souladu se SM.

Porovnání naměřených hodnot nábojové asymetrie AC ll a ACttsteoretickými předpověďmi SM. Elipsy odpovídají 1σ a 2σ chybovým konturám.