Nacházíte se

Měření exklusivního procesu γγ -> μμ v proton-protonových srážkách při energii 13 TeV zaznamenaných detektorem ATLAS

M. Aaboud et al.1 J. Chudoba2, J. Hejbal2, O. Hladík2, T. Jakoubek2, O. Kepka2, A. Kupčo2, M. Lokajíček2, R. Lysák2, M. Marčišovský2, M. Mikeštíková2, S. Němeček2, O. Penc2, P. Šícho2, P. Staroba2, M. Svatoš2, M. Taševský2

Při srážkách protonových svazků na urychlovači LHC v CERNu dochází vzácně k interakci dvou fotonů vyzářených ze srážejících se protonů. Tyto případy představují cenný nástroj pro studium elektroslabých interakcí. Např. v procesech s párovou produkcí intermediálních bosonů γγ -> WW umožňují s vysokou přesností určit kvartickou vazbu mezi fotonem a W. Měření párové produkce mionů, γγ -> μμ, je na této cestě důležitým milníkem. Ukazuje, že jsme schopni dvoufotonové procesy na ohromném pozadí identifikovat, a zároveň slouží jako etalon pro porovnání s teoretickými modely.

Četnost exklusivní produkce γγ -> μμ změřené experimentem ATLAS na urychlovači LHC v CERNu. Změřený diferenciální účinný průřez jako funkce invariantní hmotnosti mionového páru (a). Srovnání s předpovědí základního modelu Ekvivalentní Fotonové Aproximace (EPA) a s jinými měřeními na LHC (b).

1ATLAS Collaboration
2Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Czech Republic