Nacházíte se

Mechanika zhroucení budov WTC osvětlena v právě vycházejícím čísle Čs. čas. fyz.

Před několika týdny jsme si připomněli 15. výročí teroristického útoku na věže Světového obchodního centra (WTC), jež se odehrál v New Yorku 11. září 2001. Pro řadu fyziků je jen těžko pochopitelné, jak mohl při této příležitosti v bulletinu Evropské fyzikální společnosti vyjít text podporující naivní a mnohokrát vyvrácené konspirační teorie o zřícení budov WTC [S. Jones a kol.: Europhysics News 47(4), 21-26 (2016)], jehož první autor ve fyzikální komunitě již dříve nechvalně proslul jako „spoluobjevitel“ tzv. studené fúze [S. E. Jones a kol: Nature 338, 737 (1989)]. Československý časopis pro fyziku proto v aktuálním čísle přináší článek špičkových odborníků v oboru mechaniky stavebních konstrukcí, Zdeňka P. Bažanta, profesora stavebního inženýrství a materiálové vědy na Northwestern University v Evanstonu, a Milana Jiráska, profesora stavební mechaniky na Fakultě stavební ČVUT v Praze, jež události proběhnuvší 11. září 2001 na Manhattanu osvětluje v souladu se základními pravidly fyzikální správnosti a vědecké etiky.

Z. P. Bažant, M. Jirásek: „Zhroucení budov Světového obchodního centra (WTC) z hlediska stavební mechaniky“,
Čs. čas. fyz. 66, 280-283 (2016).

Chtěli bychom dále připomenout, že všichni zaměstnanci Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. mají do elektronické verze časopisu volný přístup na adrese www.cscasfyz.fzu.cz s využitím svých přístupových údajů k elektronické poště.

Libor Juha