Nacházíte se

Magnetismus atomu holmia adsorbovaného na povrchu platiny

A.B.Shick1, D.S.Shapiro, J.Kolorenč1, A.I.Lichtenstein2

Jednotlivé magnetické atomy adsorbované na površích krystalů jsou v současnosti studovány jako možný základ budoucích vysokokapacitních úložišť dat, ve kterých by jednotka informace (bit) byla prostorově zmenšena na minimum – do jediného atomu. My jsme se v této oblasti zaměřili na nedávnou kontroverzi o magnetickém stavu atomů holmia umístěných na povrchu platiny, která vznikla rozpornými výsledky několika nezávislých experimentů. Detailními teoretickými výpočty, které berou v úvahu silné korelace mezi valenčními elektrony v adsorbovaném atomu, jsme ukázali, že měření provedená v magnetickém poli a bez něho mohou skutečně vést k rozdílným závěrům o velikosti a orientaci magnetického momentu neseného atomem holmia. Důvodem je, že vnější magnetické pole ovlivňuje tento atom více, než se při rozboru podobných měření běžně předpokládá.

Atom holmia na povrchu platiny se nachází ve výrazně anizotropním prostředí (z některých stran je obklopen sousedními atomy a z jiných ne), které určuje směr a stabilitu magnetického momentu neseného tímto atomem.

1Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Na Slovance 2, 182 21 Prague 8, Czech Republic
2University of Hamburg