Nacházíte se

Lokalizace vodíkových atomů pomocí elektronové difrakce

L.Palatinus1, P.Brázda1, P.Boullay2, O.Perez2, M.Klementová1, S.Petit2, V.Eigner1, M.Zaarour3, S.Mintova3

Znalost krystalové struktury je základem pro rozvoj řady vědních oborů. Jedním z přetrvávajících problémů krystalografie ovšem zůstává spolehlivá strukturní analýza nano- a mikrokrystalů, což přináší komplikace v celé řadě oborů, ve kterých se studují materiály, které netvoří dostatečně velké krystaly.
V oblasti analýzy nanokrystalů došlo v posledním desetiletí k velkému pokroku díky rozvoji technik využívajících difrakci elektronů na krystalech ke stanovení struktury. Doposud ovšem tato metoda poskytovala pouze přibližné informace o struktuře. Výzkumný tým laboratoře elektronové difrakce v oddělení strukturní analýzy FZÚ AVČR proto vypracoval metodu, jak přesnost této analýzy významně zlepšit. Úspěšnost nové metody demonstroval ve spolupráci s vědci z francouzského CNRS v Caen tak, že ji využil pro určení pozice atomů vodíku v organické i anorganické látce. Spolehlivá detekce atomů vodíku je obecně považována za jeden z nejobtížnějších úkolů ve strukturní analýze, protože atom vodíku přispívá jen velmi málo k difrakčnímu signálu. V práci byly analyzovány struktury dvou látek – paracetamolu, což je účinná složka řady analgetik a antipyretik, a hydratovaného hlinitofosforečnanu kobaltnatého vybraného jako reprezentanta anorganických materiálů s trojrozměrně propojenou strukturou typickou pro sorbenty a katalyzátory.
Vyvinutá metoda přináší kvalitativní posun v možnostech analýzy krystalických materiálů a vzhledem k širokému použití krystalografie v přírodních vědách má potenciál přispět k rozvoji celé řady vědních oborů.

Struktura formy II paracetamolu (A) a hydratovaného hlinitofosforečnanu kobaltnatého (B) s diferenčním elektrostatickým potenciálem znázorněným pomocí šedých a žlutých isopovrchů. Maxima v elektrostatickém potenciálu odpovídají pozicím vodíkových atomů ve struktuře.

1Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Na Slovance 2, 182 21 Prague 8, Czech Republic
2CRISMAT (Laboratoire de Cristallographie et Sciences des Matériaux), Normandie Université, ENSICAEN (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen), UNICAEN (Université de Caen), CNRS UMR 6508, 6 Bd Maréchal Juin, F-14050 Caen, France. 3LCS (Laboratoire Catalyse et Spectrochimie), Normandie Université, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS UMR 6506, 6 Bd Maréchal Juin, F-14050 Caen, France.