Objasnění nesrovnalostí týkajících se luminiscence Ce3+ v krystalech LaAlO3

Text

Studovali jsme krystal LaAlO3 (LaAP) s příměsí luminiscenčního iontu Ce3+ kvůli jeho snadnému růstu usnadněnému velkými kationty La3+ v matrici. Nedávná pozorování intenzivní modré luminiscence některými výzkumníky ukázaly, že potenciál tohoto materiálu jako scintilátoru nelze zcela vyloučit. Na druhou stranu některé vědecké týmy tvrdí, že iont Ce3+ v matrici LaAP luminiscenci nevykazuje. Proto jsme se rozhodli studovat tento materiál podrobněji pomocí široké palety korelovaných experimentů, abychom vysvětlili pozorované nesrovnalosti a luminiscenční mechanismus. V článku je popsán mechanismus luminiscence a vysvětlena nízká scintilační účinnost Ce-dopovaného LaAP spolu s nesrovnalostmi v literatuře. Zjistilo se, že občasná pozorování luminiscence jsou způsobena výskytem mikroinkluzí bohatých na Al, které se mohou tvořit během růstu krystalu.

Obr. 1
Popis

Fotoluminiscence monokrystalu LaAlO3 dopovaného Ce. Nesouvisí s materiálem samotným, ale s mikroinkluzemi bohatými na hliník, což bylo prokázáno shodou katodoluminiscenčního spektra inkluzí s fotoluminiscenčním spektrem celého krystalu.