Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 6 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Bc. Patricie Waisrová Specialista pro rozvoj a řízení kariéry Oddělení podpory THS, Skupina HR Fyzikálního ústavu AV ČR
  • 266 05 2489
196 waisrova [at] fzu.cz
Hana Waňková Sekretářka ředitele Sekretariát ředitele
  • 266 05 2121
214 secretary [at] fzu.cz
Jan Weichert Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
  • 266 05 2742
188 weichert [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Weiss, CSc. Vedoucí laboratoře Laboratoř emisní spektroskopie, Oddělení materiálové analýzy
  • 266 05 2870
  • 266 05 2810
20, 039A weissz [at] fzu.cz
Dr. Ignacy Wolak-Sawicki Oddělení teorie částic a kosmologie, Skupina kosmologie a gravitace
  • 266 05 2175
232 sawicki [at] fzu.cz
Monika Wolfová Optické a mechanické dílny Na Slovance
  • 266 05 2735
O 104