Lidé

1300+ pracovníků v našem týmu. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 19 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Dr. Joris Raeymaekers Oddělení teorie částic a kosmologie
 • 266 05 2048
210 joris [at] fzu.cz
Mgr. Iegor Rafalovskyi, Ph.D. Oddělení dielektrik, Spektroskopie rozptylu světla a neutronů
 • 266 05 2659
134 rafalov [at] fzu.cz
Sabir Ramazanov, Ph.D. Oddělení teorie částic a kosmologie 58 ramazanov [at] fzu.cz
RNDr. Jiří Rameš, CSc. Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2690
217 rames [at] fzu.cz
Ing. Michal Rameš Oddělení magnetických měření a materiálů, Skupina MSM - materiály s magnetickou tvarovou pamětí
 • 266 05 2732
O 234 ramesm [at] fzu.cz
Marta Rážová Sekretářka sekce Oddělení astročásticové fyziky, Oddělení experimentální fyziky částic, Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat, Sekce fyziky elementárních částic
 • 266 05 2666
209 razova [at] fzu.cz
Petr Reimer, CSc. Oddělení experimentální fyziky částic
 • 266 05 2707
219 reimer [at] fzu.cz
Jana Rejsková odborný pracovník kalkulací, cen a nákladů rozpočtů Oddělení provozní účtárny a rozpočtu
 • 266 05 2966
113 rejskova [at] fzu.cz
Ing. Jan Remsa, Ph.D. Postdoktorand Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev, Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2469
 • 266 05 2568
156, 168A remsa [at] fzu.cz
Ing. Dalibor Repček Dielektrická a infračervená spektroskopie, Oddělení dielektrik
 • 266 05 2368
26 repcek [at] fzu.cz
RNDr. Karel Rohlena, CSc. Oddělení radiační a chemické fyziky – Centrum PALS
 • 266 05 2792
338 rohlena [at] fzu.cz
Lubomír Rouček Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2920
015 roucek [at] fzu.cz
Luděk Rouček Optické a mechanické dílny Na Slovance
 • 266 05 2920
015 roucekl [at] fzu.cz
Ing. Michaela Roudnická, Ph.D. Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM", Oddělení funkčních materiálů
 • 266 05 2569
42 roudnicka [at] fzu.cz
Jiřina Rousová pracovník úklidu Oddělení technicko-provozní úklid
Jiří Ruda Oddělení optických a biofyzikálních systémů
 • 266 05 2652
Kostka 22 ruda [at] fzu.cz
Ing. Michaela Rýdlová Oddělení provozní účtárny a rozpočtu
 • 266 05 2271
307 rydlova [at] fzu.cz
RNDr. Ivan Rychetský, CSc. Oddělení dielektrik, Teorie a počítačové simulace
 • 266 05 2774
315 rychet [at] fzu.cz
Jan Ryšavý Oddělení chemie
 • 266 05 2784
 • 266 05 2688
326, 017 rysavy [at] fzu.cz