Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 13 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Rodrigo Cezar de Campos Ferreira, Ph.D. Oddělení povrchů a molekulárních struktur C 210/2 ferreira [at] fzu.cz
Bruno De La Torre Cerdeño, Dr. Nanosurf, Oddělení povrchů a molekulárních struktur bdelatorre [at] fzu.cz
Ing. Kateřina Děcká Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů decka [at] fzu.cz
Bc. Karolína Dědičová Zástupce vedoucího oddělení Vědecká knihovna v Cukrovarnické
  • 220 318 575
A 52 dedicova [at] fzu.cz
Jaroslav Dlouhý Oddělení strukturní analýzy, Rentgenová mikroanalýza
  • 220 318 402
A 60/3 dlouhyj [at] fzu.cz
Mgr. Jiří Doležal Oddělení povrchů a molekulárních struktur, Skupina skenovací luminiscenční mikroskopie
  • 220 318 504
C 210/2 dolezalj [at] fzu.cz
Bc. Kateřina Doležalová Laboratoř transportních jevů, Oddělení polovodičů
  • 220 318 582
A 45 dolezalovak [at] fzu.cz
Ing. Filip Dominec, Ph.D. Laboratoř luminiscence, Laboratoř organokovové epitaxe MOVPE/LABONIT, Oddělení polovodičů
  • 220 318 580
F 112 dominecf [at] fzu.cz
Ing. Zdeněk Dragoun Vedoucí sekce Administrativní úsek Cukrovarnická, Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické
  • 220 318 566
B 115 dragounz [at] fzu.cz
Ing. Ivo Drbohlav Oddělení strukturní analýzy
  • 220 318 592
A 60/1 drbohlav [at] fzu.cz
RNDr. Michal Dušek, CSc. Zástupce ředitele pro pracoviště Cukrovarnická Metody strukturní analýzy, Oddělení strukturní analýzy, Sekce fyziky pevných látek
  • 220 318 594
A 66 dusek [at] fzu.cz
Utpal Dutta, Ph.D. Magnetická laboratoř, Oddělení magnetik a supravodičů
  • 220 318 426
A 129 dutta [at] fzu.cz
Roman Dvořák Laboratoř Raman, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
  • 220 318 528
C 211/2 roman.dvorak [at] fzu.cz